Firmamızda Her Türlü Cerrahi El Aletleri Bulunmaktadır.
Başlıca Genel cerrahi, KBB, Kadın doğum, Beyin cerrahi, Ortopedi Cerrahi El Aletleri gibi, Gerek Sitemizde göremediğiniz  ama  istemiş olduğunuz cerrahi aletle ilgili her türlü konuda yardımcı olacağımızdan emin olabilirsiniz.
Firmamızda ürünlerimiz ithal Almanya BESSER ve V.MUELLER Firmalarına aittir.
http://www.bessermed.de/
İletişim : 0216 405 28 28

Klempler
Hemostatik klempler
Yunanca, hemostatın anlamı; hemo, kanı durduran statikos, kanla ilişkili anlamına gelir.
Hemostatik forsepsler elle tutulan enstrümanlardır.
Damarı klempe eder ve kanamayı kontrol eder.
Bu forsepslere klemp, arter forsepsi veya hemostat da denir.
Hemostatın görevi damardaki kan akışını kontrol etmektir.
Hemostat ile damar tutularak kanama kesildikten sonra, genellikle damar etrafına dikiş atılır veya
elektrokoter uygulanır.
Bu tekniğin uygulanması zaman aldığı ve fazla hemostata gerek olduğu için bugün “liga sure” denilen tek bir aletle diseksiyon ve hemostazis (yakıp ve kesen)yapılmaktadır.
Hemostatların kullanım yerinin özelliğine göre farklı uzunluklarda (7.5 cm’den 26.5 cm’e kadar değişebilir), kıvrık, düz, ağzı yivli veya dişli olanları vardır.
Hemostatik forsepslerin tutma yerleri kilitli veya kilitsiz olabilir.
Kilitli olması cerrahın kan damarını tutup kilitlediği zaman aynı zamanda diğer işi yapabilmesine imkan verir.
Kilitleme mekanizmasında forsepsin klempleme basıncını değiştirme ihtiyacına göre dişler bir, iki, üç veya daha fazla diş boyunca birbirleri içine girer.
Klemplere örnek: Moskito, arter forsepsi, Keli, koher, pean, çamaşır pensi, alis,
babkok intestinal (barsak klempi), doyen intestinal klempi, sponç, gal dak ( gull duct ) klempi, Lahey guatr klempi,
Yumuşak doku klempleri
Hemostatlara benzer, fakat bu klempler yumuşak dokuyu daha uzun ve iyi tutar çeker.
Özellikleri; dokuyu travmatize etmeyen, daha hassas tutabilen dişleri veya tırtıkları vardır.
Hemostatik klempte olduğu gibi parmakların geçeceği delikler ve emniyet kilidi “box lock” vardır.
Yumuşak doku klemplerine örnek : Hudson, DeBakey, alis, babkok , koher, right angle,
Diğer yumuşak doku klempleri
Bu klemplerin emniyet kilidi “box lock” ve “parmakla tutulacak” delikleri yoktur.
Aletin ağız kısmını kullanıcı, baş ve işaret parmağını bastırarak kapatır.
Örneğin: Adson, pansuman penseti, dişli doku penseti, DeBakey

Cerrahi Aletler

adenoid

buji-takimi-fiyat

 

Biopsi-pensi-fiyati

klemp

bandaj-makasi-fiyati

forseps

alligator

penset

kuret

adenoid

Medikalblog

Medikal ürünler ve Medikal malzemeler 0216 405 28 28

Yorum Yok