Nebülizator Ca-mi Flo - Medikal Malzeme, Tıbbi Cihaz, MedikalblogMedikal Malzeme, Tıbbi Cihaz, Medikalblog

Anasayfa Nebülizatör Cihazı Nebülizator Ca-mi Flo

 • Nebülizatör, Nebulizör, Nebülizör Nedir ?
  Nebülizatör, ses dalgalarıyla (ultrasonik nebülizatör) veya basınçlı hava
  (jet nebülizatör) ile sıvı haldeki ilaçları buhar haline getiren solunum yoluyla
  alınabilmesini sağlayan bir cihazdır.
  Nebülizator Ca-mi Flo ithal ve dayanıklı nebülizatör cihazı
  Eolo Kompresör Nebulizatör
  Eolo Aerosol tedavisi için olan bir pistonlu kompresör nebülize edici (nebülizör) ‘dir.
  Uygun sap ve birim, aksesuar ve ilaç kolay taşıma için büyük bir bölmeye sahip, evde bakım için tasarlanmıştır.
  Bu ürün son zamanlarda yoğun tedavi gereklidir durumunda non-stop çalışma için yükseltilmiş özellikleri.

  Nebulizator_FLO_Eolo
  en_ucuz_nebulizator_cihazi
  Nebulizatör, Nebülizatör, Nebulizör, Nebülizör Nedir ?
  Bu terimlerin hepside Nebulizatör yerine kullanılır.
  Nebülizatör ile küçük çocuklarda, ölçülü doz inhalere uyum sağlayamayan
  hastalarda ve ağır astması olan hastalarda astma ilaçlarının etkili bir şekilde uygulanabilmesi mümkündür.
  Nebülizatör ile kullanılmak üzere hazırlanmış özel ilaç formları vardır. Bunlara Nebul adı verilmektedir.
  Bronş açıcı ve tedavi edici (kortikosteroid) içeren nebül ilaçlar mevcuttur.
  Nebulizasyon, solunumla ilaç almada kullanılan üç yaygın yöntemden bir tanesidir.
  Diğer solunumla ilaç alma yöntemleri Basınçlı Ölçüm Doz Solunumu ve Kuru Toz Solunumudur.
  Nebulizerler, durum ne Ölçüm Doz Solunumu ne de
  Kuru Toz Solunumu ile kontrol edilemediğinde
  ve aynı zamanda, büyük bir doz ilaç gerektiğinde lazım gelirler.
  Nebulizasyonun avantajı, bir yandan büyük dozda ilaç verilmeye devam ederken diğer yandan derin
  soluk alma gerekmeksizin ilacın bir maske yahut ağız parçası vasıtasıyla kolayca solunabilmesidir.
  Nebulizasyon, aerosol formda antibiyotik uygulaması için tek yöntemdir.
  Nebulizerler, şu koşulların tedavisinde kullanılabilirler:
  -Astım
  -Kronik Obstruktif Akciğer Hastalıkları
  -Kistsel Fibroz
  -Solunum Enfeksiyonları
  -Oda Nemlendirme
  -Solunan havanın nemlendirilmesi
  -İlaç Nebulizasyonu
  -Sepesifik ve Non-spesifik akciğer hastalıkları
  -Bronşiyal Astım
  -Akut ve Kronik Bronşitler
  -Pnomoni
  Bunlar sıklıkla Bronşodilatörler, Steroidler, Sodyum Kromoglicat,
  Antibiyotikler ve Tuz gibi ilaçlar ile tedavi edilirler. Nebulizerler,
  terapötik solüsyonları, solunum sistemi içersine solunum için ince
  bir aerosol buhara dönüştürmek suretiyle çalışır.
  İki tip nebulizer mevcuttur:
  1 – Kompresörlü Nebulizerler
  2 – Ultrasonik Nebulizerler
  1 – Kompresörlü (Jet, Pistonlu) Nebulizatörler
  Kompresörlü Nebulizatörlere, Pistonlu veya Jet Nebulizatörler de denmektedir.
  Kompresörlü Nebulizatörler (Jet Nebuliztörler) motor farklarına göre iki tiptir.
  Bir Kompresörlü Nebulizer nasıl çalışır?
  a- Piston tipli nebulizatörler.
  b- Membran tipli nebuliztörler
  Kompresörlü nebulizerler, sıvıyı hastanın soluyabileceği partiküllere
  ayırmak üzere sıkıştırılmış hava kullanmak suretiyle çalışmaktadır.
  Sabit çıkışlı bu nebülizatörler, aerosolü sabit bir hızla oluşturmakta ve aerosolün
  yaklaşık %60’ı ekspiryum sırasında boşa gitmektedir.
  Bu nebülizatörlerde uygun nebülizasyon süresi ve çıkış özellikleri elde etmek için
  6 L/dk’nın üzerinde yüksek basınçlı hava akımları gerekmektedir.
  2 – Ultrasonik Nebulizatörler
  Ultrasonik nebülizatörler, bir aerosol içeren kendinden elektrikli
  cihazlardır ve içindeki sıvıyı titreştirerek küçük partiküllere ayırır.
  İçi su dolu bir kabın alt kısmına yerleştirilmiş piezoelektrik kristalin
  vibrasyonu ile yüksek frekanslı (0.8-3 MHz) ultrasonik dalgalar oluşur.
  Frekans arttıkça partikül çapı küçülmektedir.
  Frekans 5 MHz’den fazla olduğunda sıvı ısınabilir ve ilacı olumsuz etkileyebilir.
  Kabın üst kısımında suyla temas halinde bulunan taflıyıcı içindeki
  terapötik solüsyonda ultrasonik dalgaların etkisiyle türbülans oluşur,
  bu da sıvının yüzeyinde 0.3 mikron ile 10 mikron arası sıvı taneciklerini oluşturur.
  Buraya dolan hava akımı, bu sıvı taneciklerini aerosol şeklinde dışarı taşır.
  Ultrasonik nebülizatörlerin en önemli avantajları, sessiz çalışmaları ve
  kısa sürede fazla miktarda sıvıyı nebülize edebilmeleridir. 20-30 mL
  sıvıyı 5-10 dakika gibi kısa sürede nebülize edebilir.
  En önemli dezavantajları ise, pahalı ve zor taşınabilir olmalarıdır.
  Elektrikli transduserden yayılan titreşimler ne kadar sıksa o kadar küçük partiküller
  (aerosolizasyon), ne kadar seyrekse o kadar büyük partiküller (hümidifikasyon) oluşur.
  Bu özellikleri nedeniyle ilaç uygulamanın yanı sıra, balgam indüksiyonu amacıyla da kullanılır.
  Nebülizatör kullanımı
  1. Hasta pozisyonu: Hasta nebülizatörünü kullanırken oturur pozisyonda olmalıdır.
  2. Solunum paterni: Nebülizasyon sırasında hasta normal tidal volümde solunum yapmalıdır.
  Derin ve hızlı inspiryum yapıldığında ilacın önemli bir kısmı orofarenkste depolanıp kalmaktadır.
  Derinnefes alıp tutmanın anlamlı bir terapötik katkı sağlamadığı bildirilmiştir
  3.Nebülizasyon süresi: Nebülizasyon süresi, nebülizatöre giren hava akım hızına,
  ilacın ve nebülizatörün özelliklerine göre değişmektedir.
  Bronkodilatatör ilaçlar için ideal nebülizasyon süresi 5-10dakikadır.
  Nebülizasyonu bitirmek için cihazın içinin tamamen kurumasını beklemenin
  tedaviyeönemli bir katkısı olmamaktadır. Nebülizasyon sonunda cihazın dizaynına
  göre her nebülizatörüniçerisinde belirli oranda rezidüel sıvı kalmaktadır.
  Bu rezidüel volüme yaklaşıldığında nebülizatördenbir cızırtı sesi gelmeye başlar.
  Bu ses duyulduktansonra 1 dakika daha nebülizasyon yapılıp işlemsonlandırılmalıdır.
  Rezidüel sıvının konsantrasyonuarttığı ve ısı kaybına bağlı olarak (yaklaşık 10°C)
  viskozitesi azaldığı için nebülizasyonu güçleşmekteve partikül çapı artmaktadır.
  O nedenle içerideki sıvıyı tamamen kurutuncaya kadar nebülizasyonadevam etmenin
  tedaviye anlamlı bir katkısı olmadığı gibi süreyi uzatarak hastanın tedaviye uyumunuda bozmaktadır.
  4.Nebülizasyon bittikten sonra cihazda kalan rezidüel sıvı boşaltılmalıdır.
  Aksi takdirde ilaç kristalizeolarak jetin kanallarını tıkayabilmektedir
  Nebülizatör temizliği
  Günümüzde tek hasta kullanımlık nebülizatörlerönerilmektedir 7).
  Kompressörler ortak kullanılabilir, ancak her hastanın kendisine özel nebülizatörüolmalıdır.
  Nebülizatör günde en az 1 kez ılık deterjanlı suyla yıkanmalıdır.
  Aradaki hortum kesinlikle suya sokulmamalıdır.
  Yıkanacağı zaman nebülizatörün tüm parçaları ayrılmalıdır.
  Yıkama işlemi yapıldıktan sonra parçalar ayrı olarak spontan kurumaya bırakılmalıdır.
  Tekrar kullanılacağı zaman elleriyice yıkandıktan sonra parçalar birleştirilmeli ve kullanmadan
  önce 1-2 saniye boş olarak çalıştırılmalıdır.
  Eğer antibiyotik vermek için nebülizatör kullanılıyorsa
  her kullanımdan sonra yıkanmalı ve her 30kullanımdan sonra 5-10 dakika kaynatılmalıdır.
  Nebülizatörün bakımı
  1. Tek hasta kullanımlık nebülizatörler maske veya ağızlıklarıyla birlikte
  3 ayda bir değiştirilmelidir.
  2. Nebülizatör filtresi renk değişikliği olduğu zaman değiştirilmelidir.
  3. Kompressörün basınç ve güç kontrolü 6 ayda birgenel bakım ise yılda
  1 kez yapılmalıdır.
  İdeal nebülizatörün özellikleri :
  1. Kompressör akım hızı 6-8 L/dakika olmalı ve 0.7 – 2 bar basınçta çalışmalıdır.
  2. Üretilen aerosoldeki 5 µm’den küçük partiküllerin oranı yüksek olmalıdır
  (aerosolün en az %50’sini 5 µm’den küçük partiküller oluşturmalıdır).
  3. Nebülizasyon kısa sürmelidir (bronkodilatatörleriçin bu süre 5-10 dakikadır).
  4. Yüksek “output”lu olmalıdır.
  5. Az elektrik harcamalıdır.
  6. Küçük ve taşınabilir olmalıdır.
  7. Parça sayısı az, montajı kolay olmalıdır.
  Parça sayısı arttıkça montaj güçleşmekte ve küçük çocuklarda bu parçaların aspire edilme riski artmaktadır.
  8. Ucuz ve dayanıklı olmalıdır.

   

  İletişim:
  Medikal Blok Medikal
  Medikal Kozmetik Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
  Adres : Osmanağa Mah Rıhtım Cad. Reşit Efendi Sok No : 45 /A
  Kadıköy – İSTANBUL
  İletişim : 0216 405 28 28 – 0216 405 28 29 – 0216 349 80 80
  Fax : 0216 405 28 30
  Mobil : 0532 377 93 07 – 0530 286 53 43
  Mail : omronmedikal.net@gmail.com
  www.medikalblog.net

  Medikal Blog Whatsap Medikal Blog Whatsap

  Ürün stoklarımızda mevcut olup, firmamıza uğrayarak ürünü tedarik edebilirsiniz, adres belirtirseniz ürün adresinize gün içinde kargoya verilir.
  Ürünlerimiz Fotoğraflarda Görüldüğü gibi %100 Orjinal, UBB Barkodlu,Faturalı ve 1. Kalitedir.
  Firmamızdan talep etmiş olduğunuz ürünler Aras kargo olarak gönderimi yapılır.
  Kargo Paket gizliliği vardır. Kargo Paketinde kesinlikle iletişim bilginiz dışında farklı bir açıklama bulunmaz. Satışta olan ürünlerimizin %95 stoklarımızda mevcut olup, Mağaza ürünleri olduğu için ürün kalmaması durumunda size bilgi verilecektir. Olası stok problemleri için şimdiden anlayışınıza teşekkür ederiz. iade ve değişim için bizimle iletişime geçin. İade kriteri ambalajı bozulmamış ve tekrar satılabilir durumda olmalıdır.

  Sağlık Bakanlığı 15.05.2014 tarihli 29001 sayılı Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği doğrultusunda, “Medikal Ürünlerin internet aracılığı ile satışı durdurulmuştur”. İnternet sitemizde bulunan ve tanıtımını yapmış olduğumuz ürünlerin tamamı, bayisi olduğumuz ve yetkilendirilmiş olduğumuz firmaların ve Türkiye distribütörlerinin, ürünlerinin satışına firmamızın mağazasında devam etmektedir. Sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek için; Sağlık Bakanlığı ve Tıbbi Cihaz Kurumu izni ile yetkili, Sorumlu müdür, Satış ve Tanıtım Elemanlarımız; soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgilerinden, sizlere yardımcı olacaktır.

  Anlayışınızdan ve firmamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

  Bize Yazın

 Medical ürünler iletişim