ecza dolabında olması gerekenler yönetmelik

postheadericon İşyeri Tehlike Sınıfları tebliği

İşyeri Tehlike Sınıfları tebliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulanmasının en önemli unsurlarından biri olan,
yapılan işlerin tehlike sınıflarının belirlendiği “İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği” Resmi Gazete’de yayınlandı.
Tebliğde, bir işyeri-işletmenin farklı bölümlerine göre farklı tehlike sınıfı değerlendirmesi yapılmayacak,
asıl işin tehlike sınıfı bütün işyeri için uygulanacak.

Sınıflama, NACE (Avrupa İstatistik Sınıflaması) yapılan işin detay tanımının yapıldığı altı basamaklı
koda göre yapıldı. Daha önce herhangi bir tehlike sınıfında bulunmayan ya da farklı sınıflamada
bulunan ancak yeni tebliğe göre değişen şirketler, yaptıkları işin NACE koduna göre yeni sınıfına
uygun yükümlülüklerini yerine getirecek.

isyerleri

Yasanın uygulamaya geçiş tarihleri

İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu, kamu dahil bütün işyerlerinin tehlike sınıflarının belirlenmesi ve
buna uygun olarak, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırması ya da
hizmet alması şartlarını düzenliyor. İlk olarak 50 kişiden fazla işçi çalıştıran işyerleri için
tehlike sınıfına bakılmaksınız 1 Ocak’tan itibaren yasa yürürlüğe girecek. 1 Temmuz 2013’ten
itibaren ise 50 kişiden az çalışan (1-10 kişi çalışan az tehlikeli işyerleri hariç) işyerleri için yürürlüğe girecek.
1 Temmuz 2014’te ise kamu kurumları dahil, apartman, manav gibi 1-10 kişi çalıştıran
işyerleri için uygulamaya girecek.

Yasa kapsamında, bütün işletmeler, bulundukları tehlike sınıfına göre risk değerlendirmesi
yaptıracak ve burada yapılan tespitleri uygulamakla yükümlü olacak.
İşyerinin asıl işine göre tehlike sınıfı ve risk değerlendirmesi yapılacak.
Asıl işin tayininde tereddüde düşülmesi halinde işyerinin kuruluş amacına bakılacak.
Birden fazla asıl iş varsa, tehlike sınıfı yüksek olan işe göre düzenleme yapılacak.

NACE altı basamaklı kod sisteminde, iki binin üzerinde iş tanımı bulunuyor.

isyeri-tehlike-siniflari

http://www.dunya.com/isyeri-tehlike-siniflari-tebligi-yayinlandi-176051h-p2.htm