nebülizatör cihazı teknik şartnamesi

postheadericon Nebülizator Ca-mi Flo

Nebülizatör, Nebulizör, Nebülizör Nedir ?
Nebülizatör, ses dalgalarıyla (ultrasonik nebülizatör) veya basınçlı hava
(jet nebülizatör) ile sıvı haldeki ilaçları buhar haline getiren solunum yoluyla alınabilmesini sağlayan bir cihazdır.
Nebulizator_cihazi
Ürün fiyatı : 100.00 tl dir.
en_ucuz_nebulizator_cihazi
Nebulizatör, Nebülizatör, Nebulizör, Nebülizör Nedir ?
Bu terimlerin hepside Nebulizatör yerine kullanılır.
Nebülizatör ile küçük çocuklarda, ölçülü doz inhalere uyum sağlayamayan
hastalarda ve ağır astması olan hastalarda astma ilaçlarının etkili bir şekilde uygulanabilmesi mümkündür.
Nebülizatör ile kullanılmak üzere hazırlanmış özel ilaç formları vardır. Bunlara Nebul adı verilmektedir.
Bronş açıcı ve tedavi edici (kortikosteroid) içeren nebül ilaçlar mevcuttur.
Nebulizasyon, solunumla ilaç almada kullanılan üç yaygın yöntemden bir tanesidir.
Diğer solunumla ilaç alma yöntemleri Basınçlı Ölçüm Doz Solunumu ve Kuru Toz Solunumudur.
Nebulizerler, durum ne Ölçüm Doz Solunumu ne de
Kuru Toz Solunumu ile kontrol edilemediğinde
ve aynı zamanda, büyük bir doz ilaç gerektiğinde lazım gelirler.
Nebulizasyonun avantajı, bir yandan büyük dozda ilaç verilmeye devam ederken diğer yandan derin
soluk alma gerekmeksizin ilacın bir maske yahut ağız parçası vasıtasıyla kolayca solunabilmesidir.
Nebulizasyon, aerosol formda antibiyotik uygulaması için tek yöntemdir.
Nebulizerler, şu koşulların tedavisinde kullanılabilirler:
-Astım
-Kronik Obstruktif Akciğer Hastalıkları
-Kistsel Fibroz
-Solunum Enfeksiyonları
-Oda Nemlendirme
-Solunan havanın nemlendirilmesi
-İlaç Nebulizasyonu
-Sepesifik ve Non-spesifik akciğer hastalıkları
-Bronşiyal Astım
-Akut ve Kronik Bronşitler
-Pnomoni
Bunlar sıklıkla Bronşodilatörler, Steroidler, Sodyum Kromoglicat,
Antibiyotikler ve Tuz gibi ilaçlar ile tedavi edilirler. Nebulizerler,
terapötik solüsyonları, solunum sistemi içersine solunum için ince
bir aerosol buhara dönüştürmek suretiyle çalışır.
İki tip nebulizer mevcuttur:
1 – Kompresörlü Nebulizerler
2 – Ultrasonik Nebulizerler
1 – Kompresörlü (Jet, Pistonlu) Nebulizatörler
Kompresörlü Nebulizatörlere, Pistonlu veya Jet Nebulizatörler de denmektedir.
Kompresörlü Nebulizatörler (Jet Nebuliztörler) motor farklarına göre iki tiptir.
Bir Kompresörlü Nebulizer nasıl çalışır?
a- Piston tipli nebulizatörler.
b- Membran tipli nebuliztörler
Kompresörlü nebulizerler, sıvıyı hastanın soluyabileceği partiküllere
ayırmak üzere sıkıştırılmış hava kullanmak suretiyle çalışmaktadır.
Sabit çıkışlı bu nebülizatörler, aerosolü sabit bir hızla oluşturmakta ve aerosolün
yaklaşık %60’ı ekspiryum sırasında boşa gitmektedir.
Bu nebülizatörlerde uygun nebülizasyon süresi ve çıkış özellikleri elde etmek için
6 L/dk’nın üzerinde yüksek basınçlı hava akımları gerekmektedir.
2 – Ultrasonik Nebulizatörler
Ultrasonik nebülizatörler, bir aerosol içeren kendinden elektrikli
cihazlardır ve içindeki sıvıyı titreştirerek küçük partiküllere ayırır.
İçi su dolu bir kabın alt kısmına yerleştirilmiş piezoelektrik kristalin
vibrasyonu ile yüksek frekanslı (0.8-3 MHz) ultrasonik dalgalar oluşur.
Frekans arttıkça partikül çapı küçülmektedir.
Frekans 5 MHz’den fazla olduğunda sıvı ısınabilir ve ilacı olumsuz etkileyebilir.
Kabın üst kısımında suyla temas halinde bulunan taflıyıcı içindeki
terapötik solüsyonda ultrasonik dalgaların etkisiyle türbülans oluşur,
bu da sıvının yüzeyinde 0.3 mikron ile 10 mikron arası sıvı taneciklerini oluşturur.
Buraya dolan hava akımı, bu sıvı taneciklerini aerosol şeklinde dışarı taşır.
Ultrasonik nebülizatörlerin en önemli avantajları, sessiz çalışmaları ve
kısa sürede fazla miktarda sıvıyı nebülize edebilmeleridir. 20-30 mL
sıvıyı 5-10 dakika gibi kısa sürede nebülize edebilir.
En önemli dezavantajları ise, pahalı ve zor taşınabilir olmalarıdır.
Elektrikli transduserden yayılan titreşimler ne kadar sıksa o kadar küçük partiküller
(aerosolizasyon), ne kadar seyrekse o kadar büyük partiküller (hümidifikasyon) oluşur.
Bu özellikleri nedeniyle ilaç uygulamanın yanı sıra, balgam indüksiyonu amacıyla da kullanılır.
Nebülizatör kullanımı
1. Hasta pozisyonu: Hasta nebülizatörünü kullanırken oturur pozisyonda olmalıdır.
2. Solunum paterni: Nebülizasyon sırasında hasta normal tidal volümde solunum yapmalıdır.
Derin ve hızlı inspiryum yapıldığında ilacın önemli bir kısmı orofarenkste depolanıp kalmaktadır.
Derinnefes alıp tutmanın anlamlı bir terapötik katkı sağlamadığı bildirilmiştir
3.Nebülizasyon süresi: Nebülizasyon süresi, nebülizatöre giren hava akım hızına,
ilacın ve nebülizatörün özelliklerine göre değişmektedir.
Bronkodilatatör ilaçlar için ideal nebülizasyon süresi 5-10dakikadır.
Nebülizasyonu bitirmek için cihazın içinin tamamen kurumasını beklemenin
tedaviyeönemli bir katkısı olmamaktadır. Nebülizasyon sonunda cihazın dizaynına
göre her nebülizatörüniçerisinde belirli oranda rezidüel sıvı kalmaktadır.
Bu rezidüel volüme yaklaşıldığında nebülizatördenbir cızırtı sesi gelmeye başlar.
Bu ses duyulduktansonra 1 dakika daha nebülizasyon yapılıp işlemsonlandırılmalıdır.
Rezidüel sıvının konsantrasyonuarttığı ve ısı kaybına bağlı olarak (yaklaşık 10°C)
viskozitesi azaldığı için nebülizasyonu güçleşmekteve partikül çapı artmaktadır.
O nedenle içerideki sıvıyı tamamen kurutuncaya kadar nebülizasyonadevam etmenin
tedaviye anlamlı bir katkısı olmadığı gibi süreyi uzatarak hastanın tedaviye uyumunuda bozmaktadır.
4.Nebülizasyon bittikten sonra cihazda kalan rezidüel sıvı boşaltılmalıdır.
Aksi takdirde ilaç kristalizeolarak jetin kanallarını tıkayabilmektedir
Nebülizatör temizliği
Günümüzde tek hasta kullanımlık nebülizatörlerönerilmektedir 7).
Kompressörler ortak kullanılabilir, ancak her hastanın kendisine özel nebülizatörüolmalıdır.
Nebülizatör günde en az 1 kez ılık deterjanlı suyla yıkanmalıdır.
Aradaki hortum kesinlikle suya sokulmamalıdır.
Yıkanacağı zaman nebülizatörün tüm parçaları ayrılmalıdır.
Yıkama işlemi yapıldıktan sonra parçalar ayrı olarak spontan kurumaya bırakılmalıdır.
Tekrar kullanılacağı zaman elleriyice yıkandıktan sonra parçalar birleştirilmeli ve kullanmadan
önce 1-2 saniye boş olarak çalıştırılmalıdır.
Eğer antibiyotik vermek için nebülizatör kullanılıyorsa
her kullanımdan sonra yıkanmalı ve her 30kullanımdan sonra 5-10 dakika kaynatılmalıdır.
Nebülizatörün bakımı
1. Tek hasta kullanımlık nebülizatörler maske veya ağızlıklarıyla birlikte
3 ayda bir değiştirilmelidir.
2. Nebülizatör filtresi renk değişikliği olduğu zaman değiştirilmelidir.
3. Kompressörün basınç ve güç kontrolü 6 ayda birgenel bakım ise yılda
1 kez yapılmalıdır.
İdeal nebülizatörün özellikleri :
1. Kompressör akım hızı 6-8 L/dakika olmalı ve 0.7 – 2 bar basınçta çalışmalıdır.
2. Üretilen aerosoldeki 5 µm’den küçük partiküllerin oranı yüksek olmalıdır
(aerosolün en az %50’sini 5 µm’den küçük partiküller oluşturmalıdır).
3. Nebülizasyon kısa sürmelidir (bronkodilatatörleriçin bu süre 5-10 dakikadır).
4. Yüksek “output”lu olmalıdır.
5. Az elektrik harcamalıdır.
6. Küçük ve taşınabilir olmalıdır.
7. Parça sayısı az, montajı kolay olmalıdır.
Parça sayısı arttıkça montaj güçleşmekte ve küçük çocuklarda bu parçaların aspire edilme riski artmaktadır.
8. Ucuz ve dayanıklı olmalıdır.

postheadericon Nebulizatör

Makrolife-Ultrasonic Nebulizatör Cihazı (UN-807)
Özellikleri :
1.Klinik ve evde kullanıma uygundur.
2.Sessiz çalışır.
3.Nebulizer özelliği ile hastaya doğrudan
ilaç tedavisi uygulama özelliği sağlamaktadır.
4.Oda nemlendirme özelliği bulunmaktadır.
Hem ağızdan hem odaya buhar verilebilir.
5.Buhar çıkış yoğunluğu 1-6 mikron aralığı
6.Su bittiğinde otomatik kapanma özelliği
7.2 yıl garantilidir.
8.CE Kalite belgesine sahiptir.
Güvenle kullanabilirsiniz.
Teknik Özellikler:
Güç kaynağı:22V/VAC:50HZ
Güç harcama birimi:35W
Su haznesi kapasitesi:5,6Litre(1,5 Galon)
Uygulama alanı:3-9m kare /Normal çalıştırma
Ağırlık:2,6KG
Saygılarımızla
UN-807 Ultrasonik Nebulizatör
Ürün fiyatı : 175 tl

http://www.medikalsatisnoktasi.com/nebulizatorler

postheadericon Nebulizatör Cihazı S&H

Nebulizatör Cihazı S&H
Cihaz Özellikleri:
*Enerji : 230, 50 Hz.
*İlaç Kapasitesi : 5 ml.
*Parça Ebadı : 0,5-1,0
*Ses seviyesi 60 dBA civarında
*Azami ilaç kapasitesi : 13 ml.(cc)
*Ortalama Püskürtme Oranı : Asgari 0,2 ml./dk.
*Kompresör basınç aralığı : 30 dan 36 Psi e kadar
( 210 dan 250 KPa’a / 2,1 den 2,5 bar’a )
*Çalışma basınç aralığı : 8 den 16 Psi e kadar
( 50 den 100 KPa / 0,5 den 1,0 bar’a )
*Litre akış aralığı : 6-8 lpm.
*Çalışma sıcaklığı aralığı : 10 C den 40 C e kadar
( 50 F dan 104 F a)
*2 Yıl garanti.
Ürün fiyatı : 75 tl dir.

Nebülizatör cihazı

Nebülizatör cihazı

 SİPARİŞ VE BİLGİ HATTI
Medikal Blok Medikal
Medikal Kozmetik Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Adres : Osmanağa Mah Rıhtım Cad. Reşit Efendi Sok No : 45 /A Kadıköy – İSTANBUL
İletişim : 0216 405 28 28 – 0216 405 28 29
Fax : 0216 405 28 30
Mobil : 0530 286 53 43
Mail : omronmedikal.net@gmail.com