Uyku Apnesi

postheadericon Cpap Cihazı

Cpap nedir.
Cpap cihazı ve Cpap cihazı fiyatları 
Belirli bir düzeyde obstruktif uyku hastalığı olan ve operasyonun
yetersiz olacağı hastalarda hava yolunun gece sürekli açık
kalmasını sağlamak için CPAP cihazı kullanılmalıdır.
CPAP ( Continous Positive Airway Pressure )
cihazı havayı doktorunuz tarafından belirlenen basınçla
burun maskesi aracılığıyla hava yoluna ileterek,
kasların gece boyunca çökmesi engeller.
Hava yolunun açık kalmasının sonucunda oksijen düşmeleri
engellenmiş olacaktır. Üst solunum yollarındaki daralmanın
bu bölgedeki kas tonusunun azalması ile başladığı, nefes alma esnasında
oluşan intraluminal 8 lümen- kanal içi negatif basınç ile
hava yolu duvarlarının içe doğru çekilmesinin kolaylaştığı
ve böylece hava akımı direncinin ilerleyici olarak artmasıyla
bu bölgede bir kapanmanın olduğu anlaşıldıktan sonra
bu daralmayı ortadan kaldırabilecek alternatif
tedavi yöntemleri araştırılmıştır.
Üst solunum yollarına uygulanacak sürekli pozitif bir basıncın
bu kapanmayı ortadan kaldırabileceği düşüncesiyle
Sullivan ve arkadaşları, buruna takılan bir maske aracılığıyla nazal
( burun ) yoldan Üst Solunum Yoluna sürekli pozitif basınç vererek
farenks duvarındaki bu kapanmayı ve dolayısıyla
apneyi engellemeyi hedeflemişlerdir.
Bu düşüncenin başarıyla uygulanması sonucunda 1981 yılından itibaren
CPAP (Sürekli pozitif hava yolu basıncı) hastalarda kullanılmaya başlanmıştır.
CPAP Cihazın teknik özellikleri:
CPAP portatif bir cihazdır ve yüksek devirli bir jeneratör içerir.
Bu jeneratör sayesinde sıkıştırılmış haldeki oda havası pompalanarak hava akımı oluşturulur.
Bir çeşit körük sistemi oluşturan CPAP cihazı düşük dirençli
bir hortum ve hortumun ucundaki maske aracılığıyla hastanın
üst solunum yollarına sürekli pozitif basınçlı hava verir .
Bu basınç 2-20 cm H2O arasında değişecek şekilde ayarlanabilir ve dakikada
20 – 60 lt akım verebilir.
Tüm bir solunum siklusu boyunca basıncı sabit tutmak için alet,
soluk verme sırasında basınç arttığı ölçüde akımı azaltır,
nefes alma sırasında basınç düştüğü ölçüde akımı artırır
böylece üst solunum yollarında sürekli sabit basınç sağlanmış olur.
Maskenin burun çevresine, hava kaçağına izin vermeyecek
ama hastanın konforunu da bozmayacak şekilde yerleştirilmesi gerekir.
Bir çok gelişmiş CPAP ‘ cihazları genellikle nemlendirici veya
O2 ilavesine olanak tanıyan düzenekler içerir.
CPAP tedavisi sırasında gerek maske kenarlarından gerekse
hastanın ağzını açmasından kaynaklanan hava kaçağı söz konusu olabilir.
Hava kaçağı hem gerekli CPAP basıncının yetersiz kalmasına hem de hastanın
konforunun bozulmasına yol açar. Uygun boyutta maske seçimi ve
maskenin burun çevresine gerektiği gibi yerleştirilmesi ile kaçak engellenir.
Hastanın ağzını açması ise ya gereksiz yere verilen fazla yüksek basınca,
ya da çene kaslarının hipotonisi nedeniyle uyku sırasındaki istemsiz açılmaya bağlıdır.
Eğer çene kaslarının hipotonisi nedeniyle oluyorsa,
ağzı kapalı tutmaya yarayan çenelik denen kumaş
bantlarla çene sabit tutulabilir.
Ağız açıklığı önlenemiyorsa ağız ve burnu birlikte
kaplayan yüz maskesi kullanılabilir.
Burun ve yüz maskesine uyum gösteremeyen
klostrofobik hastalarda sadece burun deliklerine yerleşen ve
burun üzerinde hacim oluşturmayan nasal prongs” ya da “
nasal pillows” denen maske tipleri kullanılabilir.
CPAP Cihazının faydaları nelerdir:
Uykuda solunum normale döner ve horlama durur.
Kandaki oksijen seviyesi normale döner.
Rahat bir uyku geri gelir.
Yaşam kalitesi artar.
Kalp hastalıkları ve yüksek kan basıncı riski azalır.
OTOMATİK CPAP (APAP, AUTO CPAP, OTOCPAP) TERAPİSİ:
Otomatik pozitif havayolu basınç (APAP) terapisi, hastalara
en düşük basınç ile terapi
verirken hastanın ihtiyaçları doğrultusunda
basınç gücünü azaltıp / arttırabiliyor.
APAP’ın en büyük özelliklerinden biri ise, basınca bağlı birçok yan etkiyi minimalize etmesidir;
Burun kuruluğu, Sinüslerin dolması, Boğaz rahatsızlığı ve uyku bölünmeleri.
APAP ile standart CPAP karşılaştırıldığında, APAP yaklaşık %37 daha az basınç ile
CPAP ile aynı etkin tedaviyi sağlayabildiği gösterilmiştir. APAP cihazları,
nefes alıp vermeyi nefes başına monitör ederek hastanın ihtiyaç duyduğu
basıncı ihtiyaç duyduğu anda vererek sağlar.
Bu cihazlar hastanın nefes durumunu, insparatuar
(nefes alma) akış  zaman eğrisine göre hesaplar.
Düzleşmeye başlayan bir eğri (grafik)
üst solunum yollarında ki obstrüksiyonu belirtir.
Akış zaman eğrisini takip edip, tepki vererek,
APAP’lar uyanmaları ve nefes almada rahatsız edici aşırı değişimleri azaltır ve daha
iyi kalitede uymayı sağlar.
Çalışmalar, apne ve hipoapnelerde akış  zaman eğrisini
kullanmanın daha efektif olduğunu göstermişlerdir.
Ve bu çalışmalarda titrasyon yaparken de akış zaman eğrisini kullanmanın,
optimal basıncı bulmakta etkin olacağını savunmuşlardır.
PROPORSİYONEL PAP’LAR:
En sık duyulan CPAP kullanıcı şikâyetleri, hastanın
CPAP basıncına karşı nefes vermeye çalışırken karşılaştığı zorluktur.
Bunun sonucu da sık sık uyanmalara bağlı uyku bölünmesi ve
tedaviyi yarıda bırakmak oluyor.
Proporsiyonel pozitif havayolu basıncı – flex teknolojisi olarak da bilinen,
ekspirasyon anında basıncı düşürerek, komplians artırır. Proporsiyonel PAP’lar da
Standart CPAP gibi aynı şekilde titre edilir – fakat hastanın ekspirasyon da ki hava
akımını ölçerek ekspirasyon basıncını ona göre düşürür (ayarlar).
Bu azalan basınç hastanın nefes başına hava akımına bağlı olarak değişkenlik göstermekte.
Fakat hastanın en iyi nefes yolu desteğinden yararlanmasını sağlamak amaçlı,
her nefes verişten sonar,
CPAP tekrar ayarlanan CPAP basınç ayarlarına geri döner. Lehigh Valley Hastanesi’de yapılan
bir 30 hastalık bir çalışmada, proporsiyonel PAP, standard CPAP ile karşılaştırıldığında,
uyku kalitesi üzerinde anlamlı üstünlükler göstermiştir.
Ayrıca, Chest dergisinde yayınlanan bir makalede, 3 aylık dönem içinde proporsiyonel
PAP kullanan obstruktif uyku apnesi hastalarında, standart CPAP ile karşılaştırıldığında,
gecede ortalama 1 saat 42 dk daha fazla kullanım gözlemlenmiştir. Ve proporsiyonel
PAP kullanan hastaların, 6 aylık süreç boyunca tedaviye devam etme olasılıkları, standart
CPAP’dan 3.8 kat daha fazla olduğu belirtilmiştir.
EKSPİRASYON BASINÇ AZALTMA:
CPAP terapisinde kompliansı arttırıcı en son yeniliklerden biriside ekspirasyon
basınç azaltma böylelikle hastanın rahatı arttırılırken tedavi etkinliğinden taviz verilmiyor.
ekspirasyon basınç azaltma modu,
hastanın ekspirasyonunu fark ettiğinde, cihaz motor hızını düşürerek
hastanın rahat nefes vermesini sağlar.
Hastalar kendilerine en uygun ekspirasyon basıncını bulabilmek için
3 farklı basınç seçeneklerinden birini seçebiliyorlar: 1, 2 yada 3 cm H2O.
Cihazın gecikmeli rampa seçeneği ile hastalar uykuya dalmaya çalışırken ve uykunun
en hafif olduğu dönemde ve CPAP hava yolu basıncına karşı nefes vermenin
en zor olduğu dönemde bu fonksiyonu kullanabilirler. Rampa etkisi bittiğinde
cihaz ayarlanmasına bağlı olarak, ya ayarlanmış CPAP değerlerine geri döner ya
da bütün gece boyunca ekspirasyon basınç azaltma” sistemi çalışabilir.
ekspirasyon basınç azaltma sistemi ayrıca destek özelliği ile hasta uyku
etabını yada pozisyonunu değiştirdiğinde – farklı ve ani değişiklikler gerçekleşebilir
(horlama yada normal nefes akışı ile bağlantısı olmayan değişiklikler)
bu tür zamanlarda ekspirasyon basınç azaltma özeliği anında durur ve basınç
CPAP ayarlarına döner.
nefes alıp verme normale dönünce ekspirasyon basınç azaltma özeliği tekrar başlar.
En son özellik ise ekspirasyon basınç azaltma”nın hastanın 15 sn ve
daha fazla süren nefes vermeme durumlarında durması – burada cihaz uygun görülen
CPAP ayarlarına geri döner ve hastanın bir sonraki inspirasyonuna kadar da bu değerlerde kalır.
Bİ-LEVEL TERAPİSİ (BPAP):
CPAP’ın tersine, hasta inspirasyonunda (nefes almasında) bi-level PAP’ın
basıncı artarak yükselir ve ekspirasyonda azalarak düşer.
Bu tedavinin amacı merkezi uyku apnesinde
zayıf nefes alma modelini desteklemektir ve tetiklemektir.
Bazı BPAP cihazları, hasta belli bir zaman nefes almadığında hastaya suni solunum sağlar
(bi nevi Ventilasyon cihazı görevi görür).
BPAP cihazları ekspirasyon basınç düşürme konusunda en fazla esnekliği gösterir.
BPAP’lar 2 farklı pozitif hava yolu basıncı sağlar: inspiratori pozitif havayolu basıncı
(IPAP) ve ekspiratori pozitif havayolu basıncı (EPAP) – bu iki basınç arasındaki fark çoğunlukla
basınç destek değeri olarak bilinir. BPAP’ın diğer proporsiyonel PAP ve ekspirasyon
basınç azaltma modelleri arasındaki en belirgin özelliği bu basınç destek değerinin
çok daha fazla olabilmesi. Sofistike BPAP modelleri spontane (S) ve zaman ayarlı (T) modelleridir
bu formatta, hasta belirlenen zaman dilimleri içinde nefes alıp vermezse, mekanik trigger
(tetikleme) etkisi ile suni solunum sağlanır. BPAP cihazları, CPAP kullanıcısının
dakikada minimum solunum sayısını gerçekleştirmesi sağlar.
Önemli uyarılar:
1. Geceyatağa gitmeden kısa süre önce TV izlerken veya kitap okurken takın.
2. Cihazınızın rampa ayarı varsa mutlaka kullanın, uykuya geçiş zamanınıza
göre ayarlayın ama rampayı gereksiz yere uzun tutmak da zarar verici olabilir.
3. CPAP’ı her gece ve her uyuduğunuzda (gündüz şekerlemeler de dahil)
kullanın. CPAP’ı kullanmak üst solunum yolunuzda ödemi gerileterek cihazı
daha rahat kullanmanızı sağlar. Cihaza ara vermek veya önerilenden
az kullanmak uyku apne sondromu komplikasyonlarının gelişme oranını artırır.
4. Yeni CPAP cihazları oldukça sessizdir ama yine de gürültüden rahatsız oluyorsanız
CPAP’ı yatağın altına koyabilirsiniz, bu ses sorununu azaltacaktır.
5. Maskeniz kaçak yapmayan en az sıkılıkta olmalıdır. Bunu da en iyi siz ayarlayabilirsiniz.
Özellikle burun sırtınıza yük binmesini önleyerek maskenin kafa bandlarını özenle
ayarlayarak maskenin cildinize tam oturmasını sağlayın.
6. Hafif bir burun tıkanıklığınız (konjesyon) varsa buruna salin solüsyonu (tuzlu su) kullanınız.
Bu amaçla eczaneden serum fizyolojik damla alabileceğiniz gibi okyanus suyu adı
altında satılan spreyleri de kullanabilirsiniz.
7. Burun tıkanıklığı daha ciddi ise burun veya sinüslerdeki konjesyon için bir dekonjestan kullanınız.
Burun tıkanıklığı dekonjestanlara rağmen düzelmiyor ise bir KBB hekimine başvurabilirsiniz, veya
konjesyon nezle gibi bir sebebe bağlı ise kendiliğinden düzelene kadar CPAP’a ara verebilirsiniz.
8. CPAP cihazınıza uygun bir ısıtıcı nemlendirici kullanınız.
Bu solumanızı daha konforlu hale getirecektir.
9. Eğer geleneksel burun maskeleri ile sorun yaşıyorsanız
burun yastıkçığı denilen maske tiplerini deneyebilirsiniz
10. Maskenizi, hortumu ve kafa bandını haftada
1 kez yıkayarak temizleyin, yıkarken bebe şampuanı tercih etmeniz önerilir.
11. CPAP filtrelerini önerilen zamanlarda kontrol ederek temizleyin
veya değiştirin.
12. Uyku doktorunuzla ve CPAP cihazını aldığınız firma ile yakın temasta olun.
Sizin için en iyi cihazı, maskeyi ve aksesuarları seçtiğinizden emin olun.

postheadericon Uyku apnesi ve tedavi yöntemleri..

Uyku apnesi ve tedavi yöntemleri..
ENT Tıp Merkezi’nden Nöroloji Uzmanı Hülya Altıntaş ciddi hastalıklara
hatta ölümlere neden olabilen uyku apnesini ve tedavi yöntemlerini anlatıyor.
Uyku apnesi deyip geçmeyin
Ciddi hastalıklara hatta ölümlere neden olabilen uyku apnesi ve tedavi yöntemleri..
Uykuda solunumun her hangi bir nedenle
5–10 saniyeden daha fazla durmasına “Uyku Apnesi” denilmektedir.
Gece boyunca apnelerin ataklar şeklinde devam etmesi saatte ortalama
5 defadan daha fazla tekrarlaması anormal olarak değerlendirilir.

ENT Tıp Merkezi’nden Nöroloji Uzmanı Hülya Altıntaş ciddi hastalıklara
hatta ölümlere neden olabilen uyku apnesini ve tedavi yöntemlerini anlatıyor.

Uyku süresince meydana gelen apne sayısı arttıkça, vücudun daha çok süre
oksijensiz kalmasına neden olur.
Bu durum tüm organlarda, özellikle yaşam için önemli olan beyin,
kalp ve kan dolaşımı sisteminde önemli hasarlara yol açar.

Uykudan dinlenmemiş, yorgun kalkma ve bunlara bağlı olarak baş ağrısı,
sinirlilik, kişilik değişikliği, huysuzluk, çabuk yorulma, genel isteksizlik hali ortaya çıkar.
Gündüz aşırı uyku eğilimi, hastalığın şiddeti ile doğru orantılı olarak artar.

CİNSEL SORUNLARA NEDEN OLABİLİR
Uyku apne sendromu başta olmak üzere bazı uyku hastalıkları erkeklerde ve
kadınlarda cinsel istek azalmasına neden olmaktadır.
Horlama ve uyku apne hastalarının bir kısmı hekime cinsel yetersizlik
sorununu araştırırken ulaşırlar.
Uyku apne sendromu tanı ve tedavisini takiben de cinsel sorunları çoğunlukla
ek bir tedavi gerekmeksizin kendiliğinden düzelir.

Uyku Apne sendromunun neden olabileceği hastalıklar
Uykuda ani ölüm
Beyin damar tıkanıklıkları ve inme
Uykuda kalp krizi ve kalp damar hastalıkları
Kalp yetersizliği
Hipertansiyon
Kalp ritim bozukluğu
Kalpten akciğere giden damarın hipertansiyonu (pulmoner
hipertansiyon)
Şeker hastalığı
Akciğerde bronş hassasiyeti artışı ve astım
Reflü
Cinsel istekte azalma ve iktidarsızlık

Genellikle hasta durumdan haberdar değildir ve en belirgin bulgu horlamadır.
Solunum problemleri uykuda oluştuğu için hastanın kendisi durumdan haberdar değildir.
Durumu genellikle hastanın eşi veya yakınları fark eder. En belirgin bulgu horlamadır.
Hastaların hemen tamamı çok şiddetli biçimde horlarlar.
Hasta düzenli şekilde horlarken aniden sesi kesilir.
Hastanın yakınları, önce bu durumun farkına varırlar.
Bir noktadan sonra hasta öncekinden daha şiddetli bir ses çıkararak, tekrar solumaya başlar.
Bu esnada hastanın hatırlayamayacağı kısa bir uyanıklık olur.
(bu uyanıklık elektrofizyolojik düzeyde olup ancak uyku laboratuvarında
beyinden alınan kayıtlardan anlaşılır)

Uyku devam ettiğinde, bir kısır döngü halinde gece boyunca
uyku-solunumun durması-tekrar başlaması-kısa uyanıklık-uykuya dalma şeklinde onlarca
hatta yüzlerce kez yinelenerek devam eder. Solunum durmalarının uzun sürmesi
bazen hasta yakınlarını telaşlandırarak onu uyandırmaya zorlar.
Çok ileri hastalık halinde bazen hasta boğulma hissiyle uyanabilir.

Hastalığın en belirgin bulgusu gündüz aşırı uykululuk halidir.
Hastalığın ilk ve en belirgin bulgusu gündüz aşırı uykululuk halidir.
Hastanın, gece boyu sık olarak tekrarlanan solunum durmaları yüzünden,
çok sayıda kısa uyanıklıklarla bölünmüş ve bir türlü derinleşemeyen,
dolayısıyla dinlendirici olmayan kalitesiz bir uykusu vardır.
Hasta hatırlamadığından ve gece olup bitenlerden habersiz olduğundan,
deliksiz uyuduğunu sanır. Ancak durum böyle değildir.

Şiddetli horlamayla birlikte sabah yorgun uyanma, gündüz aşırı uykululuk hali,
en dikkat çekici ve önemli bulgudur.
Sabah şiddetli ağız kuruluğu ile uyanma
Sabah yorgunluğu ve baş ağrıları
Eskiye oranla daha sinirli ve daha tahammülsüz olma
Anksiyete
Konsantrasyonu sürdürmede güçlük
Çocuklarda okul başarısının düşmesi
Unutkanlık
Eskiden olmadığı halde gece bir veya daha fazla
kez tuvalete kalkma
Yine eskiye oranla belirginleşen ve iklim şartlarıyla açıklanamayan gece terlemeler
Cinsel istekte azalma, (erkekte)
iktidarsızlık.

Belirtilerinden bir ya da birkaçı varsa mutlaka bir uyku kliniğine başvurulmalıdır.
Kesin tanı için, hastanın uyku laboratuarında Polisomnografi denilen
tüm gece uyku incelemesinin yapılması gerekir.

Hastanın uyumadan önce takacağı
CPAP adı verilen maske tedavi seçenekleri arasında ilk sırada ilk sırada yer alıyor.

CPAP aleti, bu maskeye hava gelmesini sağlayan hortum ve devamlı
pozitif basınç üreten bir tür hava kompresöründen oluşur.

CPAP aleti, ağız içinde sürekli bir pozitif basınç yaratıp dokuların
gevşemesini ve hava yolunu daraltmasını engelleyerek etkisini gösterir.
Uyku apnesi hastalarının %70’i bu tedaviye uyum sağlamakta ve aletlerini düzenli kullanmaktadır.
CPAP tedavisi, düzenli kullanıldığı sürece bugün için en etkili tedavi yöntemidir.

Kilo verme ve cerrahi yöntemler de tedavi seçenekleri arasındadır.
Kilo vermenin yanı sıra bazı hafif olgularda, alt çenenin biraz öne çekilerek
solunumun rahatlamasını sağlayan ağız içi apereyler kullanılması da yararlı olmaktadır.

Küçük dil ve yumuşak damak başta olmak üzere
üst solunum yolundaki yumuşak dokuların fazlalıklarını azaltma ve
dokuları gerginleştirme amacına yönelik yapılan ameliyatlar da diğer bir tedavi yöntemidir.
Uyku apnesi, Oksijen konsantratörü, Cpap cihazı, Bpap cihazı, Cpap maskesi,
Nazal maske fiyatları için

Kategorilerden Cpap maske bölümüne bakınız.

http://www.medikalblog.net/medikal-urunler/cpap-maske-2/

 

cpap nedir, cpap, bpap, apap, solunum yolları, cpap cihazı, bpap cihazı, oksijen maskesi, oksijen konsantratörü, mojo full face maske, solunum sistemi, solunum sistemi cözümleri, nasal maske, nazal maske, bpap maske, cpap maske, apap maske, maske, medikal maske, mojo maske, cpap mask, mojo full face maske, face mask, tam yüz maskesi, tam yüz maskesi fiyatı, tam yüz maske, tam yüz maskeleri, yüz maskeleri, yüz maskesi, yüz maske, yüz maskesi, cpap maske fiyatları, cpap maske fiyatları, cpap maske fiyat, cpap maskesi, cpap cihazı fiyatları, cpap maskesi, resmed, uyku apnesi, cpap cihazı nedir, cpap fiyat

postheadericon Cpap Maskeleri

Cpap ve Bipap cihazları için solunum maskeleri
İvolve Silikon Nazal Maske
• Ultra konfor ve Çıtçıtlı iskeleti ile takıp çıkarma kolaylığı
• Parçalanabilir iskeleti ile kolay ayarlanabilir ara yüz
• Çok delikli eskelasyon portu ile sessiz
• Silikon burun ve alın yastığı ile deliksiz bir uyku
• Her Kullanıcıya uyumlu ayarlanabilir alın desteği.

cpap-maskesi-respirox

İvolve N2 Silikon Nazal Maske
• Tüm kullanıcılara uygun değişebilir alın yastığı
• Çıtçıtlı iskeleti ile takıp çıkarma kolaylığı
• Çok delikli ekselasyon portu ile fısıltı sessizliği
• Full silikon ultra konfor burun ve alın yastığı
• Parçalanabilir arayüz
• Ekstra O2 girişi ve mükemmel zarifliği ile rahat bir uyku.

cpap-maskeleri-respirox
Fealite Silikon Nazal Pillows System
• Kafa üstü bandı ile hortumu isteğe göre sabitleme
• 360 derece kıvrılabilir destek ile her kullanıcıya uyumlu burun yastıkları
• Full silikon burun yastıkları ile iz yapmaz
• Çok delikli ekselasyon portu ile süper sessizlik
• Yüzde minimum yer kaplayan konfor ve rahatlık
• 3 Farklı bedeni ile (S-M-L) her kullanıcıya hitap eden silikon yastıklar.
cpap-maskeleri

İvolve F2 Fullface Maske
• Hava deliği mükemmel karbondioksit çıkışı sağlar ve burun
Çıkışını en aza indirir
• Boğulma önleyici valf (AAV) maskeye olan hava akışının
Kesilmesine karşı güvenliği artırır
• İvolve de arttırılmış dayanım ve yalıtım için ayarlanabilir
Başlık takımı bulunur
• İvolve de çift çeperli lastik teknolojisi, burun kemeri
• Üzerindeki baskıyı azaltırken, yalıtım ve rahatlığı mükemmel
Hale getirir.

cpap-bipap-maskeleri
İvolve F2 Fullface Maske
• Her Kullanıcıya uyumlu ayarlanabilir alın desteği.
• Çıtçıtlı iskeleti ile takıp çıkarma kolaylığı
• Çok delikli ekselasyun portu ile fısıltı sessizliği
• Full silikon ultra konfor burun ve alın yastığı.
• Parçalanabilir arayüz
• Ekstra O2 girişi ve mükemmel zarifliği ile rahat bir uyku.
• Orta (M) ve Büyük (L) boy seçenekleri ile geniş bir hasta protföyüne hitap eder.

cpap-bipap-maske

İvolve Fullface Maske
• Hava deliği mükemmel karbondioksit çıkışı sağlar ve burun
Çıkışını en aza indirir
• Boğulma önleyici valf (AAV) maskeye olan hava akışının
Kesilmesine karşı güvenliği artırır
• İvolve de arttırılmış dayanım ve yalıtım için ayarlanabilir
Başlık takımı bulunur
• İvolve de çift çeperli lastik teknolojisi, burun kemeri
• Üzerindeki baskıyı azaltırken, yalıtım ve rahatlığı mükemmel
Hale getirir.
respirox-cpap-maske

İvolve Fullface Maske
• Tüm kullanıcılara uygun değişebilir alın yastığı
• Çıtçıtlı iskeleti ile takıp çıkarma kolaylığı
• Çok delikli ekselasyun portu ile fısıltı sessizliği
• Full silikon ultra konfor burun ve alın yastığı.
• Parçalanabilir arayüz
• Ekstra O2 girişi ve mükemmel zarifliği ile rahat bir uyku.
• Orta (M) ve Büyük (L) boy seçenekleri ile geniş bir hasta protföyüne hitap eder.

postheadericon plusMED cpap cihazı

plusMED cpap cihazı
plusMED XT
AUTO CPAP Cihazı
Ürün özellikleri
Kompakt tasarım
Kolay kullanım
Diğer auto CPAP cihazlarına göre 0 daha sessiz çalışma
Aydınlatmalı LCD ekran
Ramp sistemi (terapi basıncına uyum)
Ramp ayar süresi: 0-45 dak
Basınç alanı: 4-20 cm H2O
Dahili SD kart yuvası ve otomatik kayıt sistemi
CPAP ve Auto CPAP olarak 2 ayrı menü imkanı
Ağırlık: 800 g
Boyutlar: 14,5x13x10 cm
Güvenlik alarmları
Profesyonel kullanım için software (Opsiyonel)

Ürün fiyatı : 1220 tl + kdv % 8

Plusmed-cpap-cihazi