Menenjit nedir? - Medikal Malzeme, Tıbbi Cihaz, MedikalblogMedikal Malzeme, Tıbbi Cihaz, Medikalblog

Anasayfa Hastalıklar Menenjit nedir?

 • Menenjit nedir?
  Menenjit, beyni saran zarların
  iltihaplanmasıyla oluşan, hemen tedavi edilmezse işitme kaybı,
  beyin hasarı ve ölümle sonuçlanabilen ciddi bir bakteriyel enfeksiyondur.
  Beyin zarlarının iltihaplanması menenjiti oluşturur.
  Nadiren görülen bu iltihaplanma önemli sorunlara yol açtığı için,
  en ufak bir belirti ya da kuşkuda harekete geçilmelidir.
  Beyin, meninks adı verilen, üç ince zarla örtülüdür.
  İçteki iki zar arasında beyni koruyup besleyen önemli bir sıvı vardır.

  Buna, serebrospinal sıvı yani beyin-omurilik sıvısı denir.
  Meninksler, omuriliği sararak, omurga boyunca aşağıya
  inerler ve aradaki sıvı beyinle birlikte omuriliği de besler.
  özellikle kalabalık mekanlarda yaşayanlar arasında yayılmaya
  başladığı zaman çabuk bulaşan bir hastalık olabiliyor.
  En çok Afrika’da Sahra Çölü’nün güneyindeki ülkelerde görülen
  bakteriyel menenjit her yıl binlerce can alıyor.
  Hastalığın en çok etkilediği kişilerse çocuklar ve yaşlılar.
  Menenjit tedavisinin etkili olabilmesi için, hastalığın bakteriyel ya da
  virütik olduğunun tespit edilmesi gerekiyor.
  Hastalığa yakalananların %95′i 5 yaş altındaki çocuklardır.
  Kalabalık ortamlarda bulunan çocuk ve erişkinler daha fazla risk taşırlar.
  Bazı virüs türleri de daha hafif bir menenjit tablosuna yol açabilirler.
  Ancak, bakteriyel menenjit tıbbi bir acildir.

  Menenjitin belirtileri
  Çocuklar ve erişkinler
  Menenjitin en çok görülen belirtileri aşağıda sıralanmıştır.
  Bunlar birlikte görülebildiği gibi tek tek de oluşabilirler.
  Yüksek ateş
  Baş ağrısı
  Kusma
  Uyuşukluk
  Işık veya sese karşı hassasiyet
  Kas ağrısı
  çocuğun altının bezi değiştirilirken bacakları yukarı kaldırıldığında
  ağrı oluşması ve bunun sonucunda ağlaması, ense sertliği
  Aynı zamanda ‘ense krampı’ olarak da adlandırılan ense sertliği,
  menenjitin diğer bir adı değil, sadece belirtilerinden biridir.
  Hastalık genellikle birkaç gün içinde ilerler.
  Bakterilere bağlı menenjit:
  • Antibiyotikler kullanılır. Hastayla yakın temasta bulunan kişilerin de
  koruyucu amaçlı antibiyotik kullanması gerekebilir.
  • Bol sıvı alınmalıdır.
  • Ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar kullanılır.
  • Enfeksiyon odağı belliyse (kulak, sinüs gibi);
  tekrar menenjit gelişmesini engellemek için bu
  bölgenin cerrahi işlemlerle boşaltılması gerekebilir.
  Virüslere bağlı menenjit: Genellikle ilaç tedavisi verilmez.
  Bulgulara yönelik tedavi yapılır.
  • İstirahat ve damardan sıvı verilebilir.
  • Herpes simpleks”e karşı asiklovir seçkin tedavi şeklidir.
  Tüberküloz menenjiti: Antibiyotik kombinasyonları kullanılır.
  Tedaviye 18-24 ay devam edilir.
  Menenjit Belirtileri :
  Ateş, şiddetli başağrısı,halsizlik, iştahsızlık, ensede ağrı veya ense sertliği,
  bilinç bulanıklığı, uyku hali, kusma, parlak ışığa bakamama,
  ciltte basmakla solmayan lekeler, havale geçirme menenjitin belirtileri olabilir.
  Menenjit, birkaç gün süren bir üst solunum yolu enfeksiyonu veya barsak enfeksiyonu gibi de başlayabilir. Devamında çocuğun tablosu ağırlaşır, diğer belirtiler de ortaya çıkmaya başlar.
  Bebeklerde belirtiler daha zor anlaşılabilir.
  Yüksek veya düşük vücut ısısı, huzursuzluk, kucağa alınınca geçmeyen ısrarlı ağlamalar, uyku hali, beslenmede isteksizlik, kafadaki bıngıldağın normalden bombe olduğu farkedilebilir.
  Menenjit Nasıl Bulaşır?
  Mikrop, solunum yoluyla veya ellerle vücuda alınır.
  Menenjit Tanı ve Tedavi Nasıl Yapılır?
  Bakteriyel menenjit, tıbbi bir acildir. Çocuğun durumundan şüphelenirseniz, hemen doktorunuza başvurmalısınız. Doktor, çocuğu muayene edecek, kesin tanı için beyin omurilik sıvısından örnek alacaktır ( Bu işlemin sanılanın aksine çocuğa herhangi bir zararı yoktur, işlemin yapıldığı bölgede sinir dokusu bulunmamaktadır ). Bakteriyel etken söz konusuysa, hemen antibiyotik tedavisine başlanacak, çocuk büyük olasılıkla hastanede izleme alınacaktır. Bazen, hastayla temastaki kişilere de koruyucu ilaç verilebilir. Eğer viral bir menenjit söz konusuysa, antibiyotiklerin tedavide yeri yoktur. Ağrı kesici, ateş düşürücü, sıvı tedavisi gibi rahatlatıcı yöntemlerle hasta takip edilecektir.
  Menenjit Aşısı: 
  Hib (hemofilus influenza tip b ) 5 yaş altındaki çocuklarda sık görülen ve başta menenjit olmak üzere ölümle sonuçlanabilen birçok ağır hastalığa neden olan bir bakteridir. Hib kaynaklı enfeksiyonlar, 5 yaş altındaki her çocuk için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır, çünkü özellikle 2 yaş altındaki bebeklerde vücudun kendini enfeksiyonlardan koruyan bağışıklık sistemi tam olarak gelişmemiştir. Bu nedenle çocuklar aşılanarak korunma altına alınmalıdır.

  Menenjit ve kan zehirlenmesi :
  Menenjit (beyin zarlarının iltihabı) başlangıçta ağır bir grip gibi kendini gösterir.
  Ense sertliği genellikle bu görüntüye eşlik eder, fakat bulunmadığı durumlarda olabilir. Hastanın durumu bir iki gün içerisinde gittikçe ağırlaşır. Ölümle sonuçlanan vakalar azdır.
  Kan zehirlenmesi de ilk başta ağır bir grip gibi başlar. Bu yüzden ev doktorları tarafından da zorlukla tanınır. Ne zaman ki vücutta döküntüler oluşur, o anda hangi hastalıkla karşı karşıya bulunulduğu anlaşılır. Bu döküntüler hastaların % 80’ninde görülür.
  Kan zehirlenmesinin en önemli özelliği çok hızlı ilerlemesidir. Sağlıklı bir durumdan ağır hasta duruma geçilmesi an meselesidir. Çocuk öğlen 2’de dışarıda koştururken, akşam saat 6’da ağır hasta durumda olabilir. Bu nedenle tıbbi tedaviye hızlı başlanması çok önem taşımaktadır. Ama ne yazık ki hızlı tedaviye rağmen ölümle sonuçlanan vakalar görülmektedir.
  Menejit aşısı kaç yıl koruma sağlar?

  İngiliz araştırmacılar, son derece ölümcül olan ve her yıl dünyada binlerce bebeği ve yetişkini etkileyen B tipi menenjiti ortadan kaldırabilecek bir aşıyı test etmekte olduklarını açıkladı. Menenjiti neredeyse yüzde yüz engelleyen aşının şimdiye kadar 3 bin 600 bebek üzerinde denendiği ve bu bebeklerin hemen hemen tamamının menenjit mikrobuna karşı güçlü bir bağışıklık geliştirdiği belirtildi. Vücuda girdikten 48 saat içerisinde hastanın ölümüne neden olan menenjit mikrobu, kompleks yapısı nedeniyle geleneksel tedavilere kolay cevap vermiyor. İngiltere hükümeti deneylerin başarılı olması durumunda ülke çapında aşıyı zorunlu hale getirmeyi düşünüyor

  Menenjit Ciddi Bir Hastalıktır?
  Dünyanın en iyi sağlık merkezlerinde bile ölüm riski olan bir hastalıktır.
  Yaşayan olgularda kalıcı beyin özürü (zeka düşüklüğü sağırlık konuşma
  bozukluğu yürüme ve diğer hareket bozukluğu gibi) olma ihtimali vardır.

  Hangi mikroplar menenjit yapar?
  Çok nadiren enfeksiyon dışı nedenler de menenjit yapabilmesine rağmen menenjit esas olarak bir enfeksiyon hastalığıdır ve değişik
  mikroplar tarafından oluşturulur.
  Çok sayıda ve çeşitli mikrop menenjite yol açabilir. Bunlar arasında virüsler (yüzlerce değişik virüs menenjit yapabilir) bakteriler
  (özellikle Hib pnömokok meningokok olmak üzere birçok bakteri)
  mantarlar parazitler sayılabilir.
  Virüsler en sık ve nispeten daha hafif seyirli menenjit etkenleridir.
  Bakteriler ve verem en ağır seyirli ve hasar bırakma riski daha
  yüksek olan menenjit etkenleridir.

  Hib Nedir?
  En çok süt çocuklarında (6-18 ay) hastalık yapar.
  Tüm yaşlarda görülmekle birlikte özellikle 5 yaş altında en sık çocukluk hastalığı etkenlerindendir. Hib bütün dünyada bakteriyel menenjitin 1 numaralı etkenidir.
  Hib menenjit dışında başka ciddi hastalıklara da yol açabilir ve çocuklarda zatürree kana mikrop karışması (sepsis) yutak iltihabıeklem ve
  kemik iltihapları gibi ağır hastalıkların en önemli etkenlerindendir.

  Hib Nasıl Bulaşır?
  Hib menenjit veya diğer ciddi hastalıklara yol açmadan önce kişinin boğazına yerleşir buradan vücudun hastalık yapacağı bölgelerine yayılır ve bu bölgelerde hastalık yapar. Hasta çocukların solunum salgıları yoluyla (havadaki tükürük damlacıkları hasta çocukların burun ve ağız akıntıları gibi) başka çocuklara bulaşır. Hasta olan kişilerin hastalığı bulaştırma riski
  okul kreş ve ev içi bireylerinde çok daha yüksektir.
  Hib menenjit aşısı :
  Hib aşısı, bebek iki aylık olduktan sonra bir veya iki ay arayla 3 doz uygulanmalı ve bebek 18 aylık olunca bir hatırlatma dozu daha yapılmalıdır. 6 aylık olmuş ve hala Hib menenjiti aşısı olmamış bebeklere 2 ay ara ile 2 doz ve 18. ayda tekrar doz ve 12 aylıktan büyük
  (1 yaşını doldurmuş) bebeklere Hib aşısı tek doz ve iki ay sonra tekrar dozu şeklinde uygulanmakta ve etkin bir korunma sağlamaktadır. Aşının, difteri, tetanoz, boğmaca karma aşısı ile birlikte, karıştırılarak aynı enjektör içerisinde ve aynı anda uygulanmasında herhangi bir sakınca yoktur. Aşının koruyuculuğu % 99 – 100 dür. Hib aşısı tek aşı olarak bulunabileceği gibi 5’li aşı içerisinde difteri, tetanoz, boğmaca ve inaktive çocuk felci aşısı ile birlikte beşli aşı formunda da üretilmektedir

  menenjit

  İletişim:
  Medikal Blok Medikal
  Medikal Kozmetik Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
  Adres : Osmanağa Mah Rıhtım Cad. Reşit Efendi Sok No : 45 /A
  Kadıköy – İSTANBUL
  İletişim : 0216 405 28 28 – 0216 405 28 29 – 0216 349 80 80
  Fax : 0216 405 28 30
  Mobil : 0532 377 93 07 – 0530 286 53 43
  Mail : omronmedikal.net@gmail.com
  www.medikalblog.net

   

  Medikal Blog Whatsap Medikal Blog Whatsap

  Ürün stoklarımızda mevcut olup, firmamıza uğrayarak ürünü tedarik edebilirsiniz, adres belirtirseniz ürün adresinize gün içinde kargoya verilir.
  Ürünlerimiz Fotoğraflarda Görüldüğü gibi %100 Orjinal, UBB Barkodlu,Faturalı ve 1. Kalitedir.
  Firmamızdan talep etmiş olduğunuz ürünler Aras kargo olarak gönderimi yapılır.
  Kargo Paket gizliliği vardır. Kargo Paketinde kesinlikle iletişim bilginiz dışında farklı bir açıklama bulunmaz. Satışta olan ürünlerimizin %95 stoklarımızda mevcut olup, Mağaza ürünleri olduğu için ürün kalmaması durumunda size bilgi verilecektir. Olası stok problemleri için şimdiden anlayışınıza teşekkür ederiz. iade ve değişim için bizimle iletişime geçin. İade kriteri ambalajı bozulmamış ve tekrar satılabilir durumda olmalıdır.

  Sağlık Bakanlığı 15.05.2014 tarihli 29001 sayılı Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği doğrultusunda, “Medikal Ürünlerin internet aracılığı ile satışı durdurulmuştur”. İnternet sitemizde bulunan ve tanıtımını yapmış olduğumuz ürünlerin tamamı, bayisi olduğumuz ve yetkilendirilmiş olduğumuz firmaların ve Türkiye distribütörlerinin, ürünlerinin satışına firmamızın mağazasında devam etmektedir. Sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek için; Sağlık Bakanlığı ve Tıbbi Cihaz Kurumu izni ile yetkili, Sorumlu müdür, Satış ve Tanıtım Elemanlarımız; soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgilerinden, sizlere yardımcı olacaktır.

  Anlayışınızdan ve firmamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

  Bize Yazın

 Medical ürünler iletişim
mersin escort