Rahim Kanseri - Medikal Malzeme, Tıbbi Cihaz, MedikalblogMedikal Malzeme, Tıbbi Cihaz, Medikalblog

Anasayfa Kanser Rahim Kanseri

 • Rahim Kanseri
  Rahim kanseri veya tıbbi literatürde “uterin kanser veya uterus kanserleri”
  denildiğinde rahim içini döşeyen endometriumdan
  (rahim iç zarı) kaynaklanan kanserler akla gelir.
  Bu kanserlere “endometrium kanseri” de denilmektedir.
  Bu tabaka her menstruel siklusda (adet dönemi) değişikliğe uğrar.
  Menopoz döneminde ise rahmin iç tabakası olan endometriumda
  meydana gelen değişimlerle sonlanır.
  Rahim kanseri, endometrium tabakasındaki hücrelerin kontrolsuz çoğalması sonucu oluşur.
  Oluşan kanser hücreleri lenf bezlerine, çevre organlara veya kan akımı ile
  uzak bölgedeki organlara ulaşabilirler.
  Daha az görülen rahim tümörü ise sarkomlardır. Bu tümörler rahmin kas tabakasında oluşur.
  Rahim kanseri endometrium dokusunda geliştikten sonra kadın üreme sisteminin
  diğer organlarına da yayılma gösterirler.
  İlk önce rahim ağzı (serviks), tüpler ve yumurtalıklara doğru yayılır.
  Daha ilerlemiş hastalık durumlarında lenfatik damarlar aracılığı ile
  vücudun diğer bölümlerine geçer.
  Bir kanserin lenf veya kan yoluyla yayılması olayına “metastas” denir.
  Kadınlardaki tüm kanserler arasında dördüncü sırada olup, aynı zamanda
  en sık görülen kadın üreme sistemi kanseridir.
  Amerikalı kadınlara musallat olan en yaygın kanser türüdür ve
  erken yakalandığında hemen her zaman tedavi edilebilir.
  Genellikle menopozdan sonra 50-70 yaşları arasında görülür.
  Araştırmacılar kesin sebebini bilmiyorlarsa da menopozdan
  sonra alınan östrojen takviyesinin katkısı varmış gibi görünmektedir.
  Rahim Kanseri Nedenleri
  Uterus (Rahim) Kanserlerinde Risk Faktörleri şöyle sıralamamız mümkündür:
  Erken yaşta adetlerin başlaması ve menapoza geç girmek
  Siyah ırkda daha fazla görülür
  Çocuk doğurmamış olmak
  Hastanın bağışıklığının baskılanması
  Sigara içimi
  Düşük sosyo ekonomik düzey
  Çok eşlilik
  Genç yaşlarda adet düzensizlikleri, adet gecikmeleri, PCOS
  Şişmanlık (Obesite)
  Cinsel temasın 20 yaşından önce başlaması
  Çok doğum
  Vitamin C eksikliği
  Hipertansiyon
  Şeker hastalığı (Diabetes mellitus)
  Endometrial hiperplazi öyküsü olanlar
  Birinci derece akrabalarda rahim kanseri olanlarda
  Erkek eşin sünnetli olmaması
  Viral ve bakterial enfeksiyonlar
  Östrojen salgılayan tümörler
  Diğer kanserlerin varlığında rahim kanseri sıklıkla rastlanılabilir.
  Polikistik Over Hastalığı; yumurtalarda fazla miktada kistler ve
  yumurtlamama ile karakterize klinik bir tablo
  Önceden doğum kontrol hapı kullanmış veya kullanmakta
  olanlar rahim kanseri ve yumurtalık kanseri için
  risklerini azaltırken, rahim ağzı (serviks) kanseri için risklerini arttırırlar.
  Rahim kanserinin en önemli nedenlerinden birinin aşırı kilo olduğu açıklandı.
  Kanserin Türkiye’de kalp hastalıklarının ardından
  en fazla öldürücü etkiye sahip ikinci hastalık olduğuna belirtildi.
  Kadınlarda en çok görülen kanser çeşidi başta meme kanseri olmak üzere sırasıyla akciğer,
  bağırsak,
  mide ve rahim kanseri gözlemlenmektedir.
  Ülkemizde kansere yakalanmanın birçok nedeni vardır.
  Bunlar; sigara, enfeksiyonlar, radyasyon,  hormonlar ve çevresel faktörler gibi etkenler yer alıyor.
  Tüm kanser çeşitleriyle mücadelede en önemli şey ise düzenli kontrol, erken teşhis ve tedavidir.
  Kadınlar için en tehlikeli kanser çeşitlerinden birinin de rahim kanseridir.
  ”Kadınlarda meme ve rahim kanserine yakalanma oranı son yıllarda oldukça arttı.
  Rahim kanserinin en önemli nedenlerinden biri de şüphesiz aşırı kilodur.
  Kilolu kişilerde dengesiz olarak artan kadınlık hormonu (estrojen) bu kanserin en önemli nedenidir.
  Aynı zamanda kansere yakalanmada genetik etkenler de oldukça önemli.
  Stres ve dengesiz beslenme
  gibi etkenleri de kanser nedenleri arasında söylemek mükündür.
  Birden fazla partnerle ilişkide bulunulması halinde rahim ağzı kanserinin arttığı görülmüştür.
  Rahim ağzı kanserinin gelişmesinin, tedavi ile yüzde 90 engellenebilmektedir.
  Rahim Kanseri Belirtileri
  Rahim kanseri erken evrede genelde bulgu vermez.
  Erken dönemde yakalayabilmek için yıllık rutin smear testi ve muayene yapılmalıdır.
  İlerlemiş kanserin klinik bulguları;
  Adet kanamasının sık ya da düzensiz olması ve adet kanamasının miktarında artış,
  Adet arası kanamalar, bu kanamalar lekelenme, kanlı akıntı veya aşikar
  kanamalar şeklindede olabilir.
  Genelde kokulu, kaşıntı yapmayan akıntıdır.
  Adetten kesilme sonrası (menopoz) görülen kanamalar
  Cinsel ilşki sonrası kanama
  Bel ve kasık ağrısı
  Kanlı akıntı, pis ve kötü kokulu akıntı,
  Zayıflık, kilo kaybı ve kansızlık hastalığın geç dönem bulgularıdır.
  Rahim ağzı kanserinin ilerlemesi bazen çok hızlıdır.
  Bu nedenle, kanserin erken dönemde saptanabilmesi için gebelerde dahil olmak üzere tüm
  kadınların düzenli jinekolojik muayene ve smear testi yaptırmalarının büyük önemi vardır.
  Çünki hastalık bulgu vermeye başladığında çoğunlukla ilerlemiş safhadadır ve
  klinik olarak yapılacak şeyler çok azdır.
  Kanserin tanısı jinekolojik muayene ve alınan örneklerin patolojik incelemesi ile yapılır.
  Erken evre kanserlerin tedavisinde sadece rahim boynu veya rahimin alınması ile
  başarılı sonuç elde edilirken,
  ilerlemiş kanserlerde büyük ameliyatlar ve bunlara ek olarak yapılan radyoterapi ve kemoterapi
  tedavilerinin sonuçları pek yüz güldürücü olmamaktadır.
  Rahim Kanseri Tedavisi
  Rahim kanseri şüphesi bulunan hastalara jinekolojik muayeneden sonra ultrasonografi uygulanır.
  Eğer kanama veya akıntı gibi bir belirti varsa mutlaka rahim içinden biyopsi alınmalıdır.
  Tanı konulunca uygulanacak olan tedavi, cerrahi müdahaledir.
  Operasyonda, rahim, yumurtalıklar ve karın içinden sıvı alınması,
  karnı örten yağlı gözenekli doku omentum, ve lenf nodlarının çıkarılması gerekir.
  Bu işlemler, jinekolojik onkoloji eğitimi almış kişilerce yapılabilir.
  Sonuçların patolog tarafından değerlendirilmesinden sonra gereken vakalarda
  Radyoterapi de tedaviye eklenir.
  Kanserin erken döneminde sadece rahimin alınmasını gerektiren cerrahi
  uygulamalarla şifa sağlanabilir.
  İleri dönemde büyük cerrahi girişimlere ilaveten hormon tedavisi,
  kemoterapi ve radyoterapi uygulanmaktadır.
  Rahim kanserlerinin erken tanısında, her yaştaki ve özellikle menapoz sonrası kadınların
  karşılaştıkları anormal kanamalarda doktora başvurmaları hayat kurtarıcı olmaktadır.
  Ameliyat ile kanserli rahim çıkartılırken aynı zamanda cerrahi evreleme yapılmalıdır.
  Karın orta hat kesisi ile açılmalı ve karın içini tümör yayılımı açısından gözle değerlendirmeyi
  takiben karın içine steril sıvı dökülerek yıkantı sıvısı alınmalıdır.
  Daha sonra rahim ve yumurtalıklar ve lenf bezleri çıkartılmalıdır
  (pelvik – paraaortik lenfadenektomi) Karın içinden şüpheli bölgelerden biopsiler alınmalıdır.
  Karın içine yayılım mevcutsa (evre IVb) , mümkün olduğu kadar tüm tümöral kitle çıkartılmalıdır.
  Karın içine yayılmış rahim kanserlerinde de yumurtalık kanserinde olduğu gibi,
  omentektomi ve yayılım olan barsak kısmı çıkartılarak geriye tümör bırakılmamaya
  (rezidü) çalışılmalıdır.
  Tam bir cerrahi evreleme yapılan hastalarda ameliyat sonrası radyoterapi
  yapılması gereken hastalar daha doğru seçilir.
  Oysaki tam cerrahi evreleme yapılmayan hastalarda ,ameliyatın eksikliğini gidermek
  için tüm hastalara radyoterapi yapmak gerekir. Tam bir cerrahi evreleme sonrası
  lenf bezlerinde kanser yayılımı yoksa , karın alt bölgesi ışınlaması ( pelvik radyoterapi) yerine
  vajinal kubbe ışınlaması daha akılcı bir yaklaşımdır.
  Böylece radyoterapinin barsaklara yapacağı olumsuz yan etkilerinden korunulmuş olunur.
  Clear cell veya seröz papiller gibi hastalık seyri kötü olan histolojik tipler dışında,
  evre Ic- endometrioid adeno kanser olgularında, radyoterapi yapılmadan bile hasta takip edilebilir.
  Cerrahi sonrası takip edilen olgularda hastalık tekrarlama oranları %5-8 kadardır.
  Hastalık tekrarlaması olan olgularda ise eğer daha önce radyoterapi yapılmamışsa
  uygulanacak olan
  radyoterapi ile başarı oranı yüksektir. Eğer hastalık vajen kubbe üzerinde
  bölgesel olarak tekrarlamışsa
  bu hastalara ameliyat yapılarak kitle çıkartılmalıdır.
  Radyoterapi, kitle çıkartıldıktan sonra yapılırsa daha başarılı sonuçlar elde edilir.
  Genellikle yavaş ilerleyen ve teşhis edildiğinde hâlâ yayılmamış olma ihtimali yüksek olan
  bir tür olan rahim kanserinde, en az 5 yıl kurtulma ihtimali % 88’dir.
  Çevredeki dokulara yayıldığında bile bu oran % 75’dir. Nadiren sonuç bu kadar iyi olmayabilir.
  Rahim kanserinde tedavi yöntemlerini özetleyecek olursak:
  Tedavi- Ameliyat
  Doktorların çoğu histerektomi (rahmin alınması) çünkü kanserin bu organlara da
  yayılma eğilimi vardır.
  Radyasyon
  Kanser rahmin ötesine de yayılmışsa genel anestezi altındayken vajina veya rahime
  bir alet veya radyum yereştirilerek yapılan derin bir radyoterapidir.
  Radyum vücudun içinde birkaç gün kalır ve bu süre içinde hastanede yatılması gerekir.
  Bazen de birkaç yöntem bir arada kullanılır.
  İlaç
  Eğer kanser vücudunuzun başka yerlerine metastas yapmışsa (yayılmışsa)
  hatta bazen daha bile uzun olabilir.
  Başka antikanser ilaçlar da kullanılabilir.
  Rahim Kanseri Riskini Artıran Nedenler
  Kadınlar arasında en sık görülen kanser türlerinden biride rahim kanseridir.
  Rahim kanseri adından da anlaşılacağı üzere rahim iç zarından bulunan
  hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucu oluşur.
  Erken dönemde belirti verdiği için genelde kolaylıkla tedavi edilirler.
  Rahim Kanseri Riskini Artıran Faktörler arasında en sık rastlanılanlar geç menopoz,
  anne olmamak, obezite, şeker hastalığı, çok genç yaşta adet görmeye başlamak,
  adetlerini düzenli olarak görememek sayılabilir.
  Hiç anne olmamak gibi çok sık anne olmak ve düşük yapmakta rahmi yıpratan ve
  kanser riskini artıran faktörlerden sayılabilir.
  Rahim kanserinin en önemli belirtileri menopozdan sonra ara kanamalar,
  menopoz öncesi ise yoğun adet
  kanamaları ile ara kanamalardır. Bu belirtiler her zaman kanser habercisi olarak sayılmasa da
  bir kadın hastalıkları uzmanına gitmenizi gerektirecek önemli nedenler arasında yer almaktadır.
  Rahim Kanseri Yatkınlığını Artıran Etkenler
  Ülkemizde en sık görülen jinekolojik kanser türlerinin başında Rahim Kanseri gelmektedir.
  Genel olarak menopoz sonrası dönemlerde görülen kanser türleri ender olmakla
  beraber bazen genç kızlarda da tespit edilebilmektedir.
  Aslında kanser türleri arasında en erken dönemde belirti veren kanser olan
  rahim kanserinin bu nedenle erken teşhisi kolay olmaktadır.
  Menopoz sonrası kadınlarda kanamalar, menopoz öncesi kadınlarda ise
  iki adet dönemi arası kanamalar yada uzun süren ve sık tekrarlayan
  kanamalar rahim kanserinin en belirgin bulgularıdır.
  Rahim Kanseri Yatkınlığını Artıran Etkenler arasında ise en öne
  çıkanlardan ilki ise çok erken yaşlarda cinsel ilişkiye girmektir.
  Ayrıca birinci dereceden akrabalarının içerisinde rahim kanseri olan kişiler daha
  büyük bir risk grubu içerisinde yer almaktadırlar.
  Yine hiç doğum yapmamış kadınlar, aşırı ve uzun süre kadınlık hormonu
  yani östrojon kullananlar, aşırı şişmanlar, yüksek tansiyon hastaları ,
  polikistik over hastalığı olan kişiler  menopoza geç girenler, adet görmeye erken yaşta
  başlayanlar ile bağışıklık sistemi bozulan kişiler rahim kanserine yatkınlığı bulunan kişiler sınıfına girmektedirler.
  Bu grupta yer alan kişilerin her yıl düzenli olarak kadın hastalıkları uzmanına
  jinekolojik muayene olmaları ve smear testi yaptırmaları erken teşhis için çok önemlidir.
  Obezite Rahim Kanserine Neden Oluyor
  Kanser vakalarının son yıllarda katlanarak artması üzerine
  Dünya Sağlık Örgütü Dünya çapında özel çalışmalar başlattı.
  Yapılan araştırmalarda elde edilen veriler oldukça çarpıcıydı.
  Kanserde yaşanılan artışın birinci nedeni olarak Obezite belirlendi.
  Hareketsiz yaşam, yoğun stres, hazır yemek alışkanlıklarının yer edinmesi ile
  beraber şişmanlayan nüfus arttıkça kanser olan kişi sayısı da artış göstermeye başlıyor.
  Obezitenin birinci derecede sorumlu tutulduğu bir kanser türü de rahim kanseri.
  Üstelik araştırmaya göre obezite yalnızca rahim kanserine neden olmuyor
  ayrıca hastalığın tedavisini de olumsuz yönde etkiliyor.
  Obezite hastalığına sahip olan kadınların pek çoğunda uygulanacak olan
  radyoterapi ilgili bölgelere ulaşamadan etkisini kaybediyor.
  Bu nedenle kilo almamaya çalışmak çok önemli.
  Ayrıca kilonuz boyunuza oranla fazla ise fazla kilolarınızdan sağlıklı yöntemler ile
  kurtulmanızın sağlığınız açısından gerektiğini unutmayın.
  Rahim Kanseri Neden Olur? Ve Rahim Kanserinde Tedavi Olunmazsa Ne Olur?
  Vücudumuzda bulunan her bir hücrenin görevi vardır.
  Bu hücreler belirli sürelerde yaşamakta, çoğalmakta ve ölmektedir.
  Ancak bazen bu hücreler bazı nedenlerden dolayı kontrolsüz olarak çoğalmaya başlar.
  Bu çoğalma hızlı bir şekilde meydana gelir ve sağlıklı hücrelerin ölmelerine neden olur.
  Rahimde bulunan hücrelerin bu tip bir etkileşim geçirerek kontrolsüz şekilde
  çoğalmalarına rahim kanseri denilmektedir.
  Rahim kanseri de diğer tüm kanser türleri gibi kesin olarak nedeni
  belirlenmiş bir kanser türü değildir.
  Ancak rahim kanserine yakalanan kadınlar üzerinden yapılan
  araştırmalar sonucunda elde edilen istatistiksel
  verilere göre erken yaşta cinsel ilişkiye giren, erken doğum yapan, çok doğum yapan, kendisi yada
  eşi çok eşli ilişkiler yaşayan kişilerin rahim kanserine yakalanma riskleri yükselmektedir.
  Rahim kanserinden korunmak için her yıl düzenli olarak smear testi yaptırmak önemlidir.
  Böylelikle hastalık erken dönemde yakalanabilir ve kolaylıkla tedavi edilebilir.
  Rahim Kanserinde Radyoterapi
  Rahim kanserini diğer kanser türlerinden ayıran en önemli özelliği
  hastalığın çok erken dönemlerinde bile belirti vermesidir.
  Menopoz sonrası kadınlarda her türlü kanama, menopoz öncesi kadınlarda ise
  lekelenme tarzında bile olsa ara kanamalar
  ile çok yoğun gelen adet kanamaları olası bir rahim kanseri belirtisi olarak kabul edilmektedir.
  Hastalık erken belirti vermesine rağmen pek çok kadın bu belirtileri önemsemez ve bu nedenle
  hastalığın erken dönem teşhis ve tedavi fırsatı kaçırılır.
  Erken dönemde teşhis edilen rahim kanserlerinde
  kanser oluşumunun meydana geldiği rahim alınarak tedavi sağlarken ilerleyen evrelerde tedaviye
  radyoterapi de eklenmektedir. Rahim Kanserinde Radyoterapi ameliyatın mümkün olmadığı
  durumlarda kullanılabileceği gibi ameliyat sonrasında tedbir amaçlı olarak kullanılabilir.
  Radyoterapi ile gözden kaçırılan kanser hücrelerinin yok edilmesi amaçlanmaktadır.
  Ancak yüksek kiloya sahip kişilerde radyoterapinin etkilerinin azaldığı bilinmektedir.
  Rahim Çıkması Ve Rahim Kanserinde Erken Tanı Yöntemleri Nelerdir?
  Rahim kanseri rahimin iç tabakasında bulunan hücrelerin kontrolsüz çoğalması
  sonucu oluşan oldukça ciddi bir hastalıktır.
  Ancak hastalık vajinal kanamalara yol açtığı için çok erken devrelerde teşhis edilebilmektedir.
  Bu nedenle menopoz sonrası gelen kanamalar ile menopozdan önce düzensiz olan ve çok uzun süren
  kanamalar çok büyük önem taşımaktadır. Bu tip şikayetler başka hastalıkların belirtileri olabileceği gibi rahim
  kanserinin de belirtileri olabilmektedir. Bu nedenle bu tip şikayetleri olan
  kadınların hiç vakit geçirmeden
  mutlaka bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olmaları şarttır. Rahim kanseri hastalığın
  kanama yolu ile belirti vermesi sonucunda erken tanı konulabilen bir kanser türüdür.
  Bu tip şikayeti olan hastalar kadın hastalıkları uzmanlarınca muayene edilir, gerekli
  görüldüğü durumlarda doktor jinekolojik muayene esnasında hastadan küretaj yöntemi ile
  biyopsi için parça alır.
  Bu küretaj parçaları hastalığın teşhisi için çok büyük önem taşımaktadır.
  Patalog tarafından incelenen bu
  küretaj parçalarında kanserli hücre tespit edilirse hastaya rahim kanseri teşhisi konulur.
  İlk tercih edilen
  tedavi yöntemi ise cerrahi müdahaledir.
  Rahim kanseri yukarıda saydığımız nedenler
  ile erken teşhis edildiği için
  çoğu hastaya cerrahi tedavi uygulanması mümkün olmaktadır.
  Cerrahi müdahaleden sonra kanserin yayılımına bağlı
  olarak tamamlayıcı tedavi olarak radyoterapi de uygulanabilmektedir.
  Rahim kanserinin erken tanısının mümkün
  kılabilmek için ara kanamaları ve düzensiz adetleri mutlaka dikkate almalı ve uzman
  bir kadın hastalıkları uzmanına başvurmalısınız.
  Rahim Ağzı Kanserinde Kahvenin Önemi
  Rahim ağzı kanserinin hızla yayılması üzerine bu kanser türü üzerine
  yapılan araştırmaların sayısı da
  her geçen gün artıyor. Son yapılan araştırma ise Japonya Sağlık Bakanlığından
  teklif gelmesi nedeni ile
  Ulusal Kanser Merkezi tarafından gerçekleştirildi.
  Araştırma için tam 15 yıl süresince yaşları 40 ila 69
  arasında değişen tam 54 bin kadın sağlık açısından takibe alındı. Bu kadınlar arasından tam 117 kişi
  rahim ağzı kanserine yakalandı. Araştırmanın sonucunda elde edilen en şaşırtıcı veri ise günde
  3 fincandan fazla kahve tüketen kadınların diğer kadınlara oranla daha az rahim ağzı kanserine yakalanma
  riski bulunduğunu ortaya çıkardı. İçerisinde bulunan özel maddeler nedeni ile vücutta bulunan insülin
  seviyesinin düşmesine neden olan kahvenin bu nedenle rahim ağzı kanserine karşı koruyucu bir
  etkisi bulunduğu öne sürülüyor. Araştırma halen devam ederken rahim ağzı kanserine karşı
  koruyucu etkisi bulanan diğer yiyecek içecek grubu ürünlerin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.
  Rahim Ağzı Kanseri İçin İdeal Yaş 9 – 11 Yaş
  Virüs sonucu oluşan tek kanser türü olarak bilinen rahim ağzı kanserinin görülme sıklığı tehlikeli
  boyutlarda artmaya devam ediyor. Virüsten kaynaklandığı tespit edildiği için bu hastalıktan
  koruyucu etkiye sahip bir aşı geliştirilmesi ile beraber rahim ağzı kanserinin yayılımının azalması bekleniyor.
  Ancak aşının çok yeni bir aşı olması ve üzerinde sürekli olarak olumsuz spekülasyonlar yapılması ile beraber
  aşı ülkemizde yeterli ilgiyi görebilmiş değil.
  Rahim Ağzı Kanseri İçin İdeal Yaş 9 – 11 yaş olarak belirlense de aşıyı
  26 yaşına kadar her kadına yapılabileceği belirtiliyor. Aşının koruyucu etkiyi gösterebilmesi için
  6 ay içerisinde 3 doz vurulması öneriliyor.
  3 dozun toplam maliyeti ise yaklaşık olarak 360 lirayı buluyor.
  Aşı ülkemizde ilk vurulmaya başlandığında fiyatı tek doz için
  254 lira olarak uygulanırken bugünkü fiyatı
  yaklaşık olarak 120 lira civarında seyrediyor.
  Aşının sağlık bakanlığı zorunlu aşı takvimine girmesi ve
  ilkokul çağındaki kızlara vurulması için çalışmalar sürüyor.
  Rahim Ağzı Kanseri Hızla Yayılıyor
  Rahim ağzı kanseri kadınlar arasında hızla yayılmaya devam ediyor.
  Ülkemizde yapılan araştırmalar sonucu
  Rahim Ağzı Kanserinin kadınlar arasında en sık görülen
  kanser türleri arasında ikinci sıraya yerleştiği açıklandı.
  Konuya dikkat çekmek için yapılan çeşitli etkinliklere
  ve ilk defa bir kanser türü için aşı geliştirilmesine
  rağmen artışın önüne geçilemiyor.
  Bunun en önemli nedenleri arasında yan etkilerinden korkan ailelerin aşı
  yaptırmak istememesi ve kadınların düzenli jinekoloji muayene
  alışkanlıklarının olmaması ilk iki sırada yer alıyor.
  Cinsel hayatı olsun olmasın her kadının rahim ağzı kanseri riskine karşın yılda
  bir kere pap smear testi uygulatması öneriliyor.
  Bu test ile hastalık erken safhalarda teşhis edilerek kolay bir şekilde tedavi edilebiliyor.
  Rahim ağzı kanserinin tedavisi
  kolay olmasına rağmen geç teşhis edilen kanser vakalarında tedavinin başarı oranı ve
  hasta yaşama süresi azalıyor.
  Genç Kızlarda Rahim Kanseri Aşısı
  Genç kızlarda ve kadınlarda rahim ağzı kanserine yol açan HPV’ye (Human Papilloma Virüs)
  karşı koruma sağlayan aşıya Sağlık Bakanlığı ruhsat verdi. Kansere karşı bilimin kazandığı zaferin
  ilk halkası olarak nitelenen aşı “Gardacil” adıyla Mart’tan itibaren piyasaya çıkacak.
  Amerikan Merck firmasınca geliştirilen ve “Gardasil” adı verilen aşı,
  ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nce (FDA)
  8 Haziran 2006’da onaylanarak “zorunlu Aşı” kapsamına alındı.
  Türkiye’de, bu aşamada sosyal güvenlik
  kapsamına alınmadığından bedeli karşılanmayan aşı özellikle
  9-26 yaş grubundaki kadınlara öneriliyor.
  Kadından cinsel ilişkiyle erkeğe geçen HPV’ye karşı geliştirilen aşıyı isteyen erkeklerin de
  korunma amacıyla yaptırabileceği belirtiliyor. Ergenlik çağına yaklaşırken, birey henüz
  aktif cinselliğe başlamadan önerilen aşının üç aşamada birer doz olmak üzere
  1 yıl içinde yapılması öneriliyor.
  Tek doz fiyatı 254 YTL olacak aşının, bir kişiye salt aşı maliyeti 762 YTL olacak.
  Bu nedenle, aşıya öncelikle
  belli gelir grubunun üzerindeki toplum kesimlerinin ilgi göstermesi bekleniyor.
  Aşı, cinsel temasla geçen
  HPV’nin 6, 11, 16 ve 18 tiplerine ve bu virüsün neden olduğu siğillere karşı koruma sağlıyor.
  Özellikle ABD, İngiltere, Almanya gibi gelişmiş ülkelerde daha yaygın olan dünya kadın
  nüfusunun yarısından fazlasının HPV ile enfekte olduğu, ancak kiminin hasta, kiminin
  de taşıyıcı olduğu bildirildi.
  HPV (human papilloma virus) adı verilen virüs insanlarda ve özellikle de kadınlarda
  genital bölgede siğil oluşumuna neden olabilmekte ve rahimağzında (bazen de vulva ve vajina’da)
  kanser öncüsü lezyonlara ve ileri aşamalarda da rahimağzı ve (bazen vulva ve vajina)
  kanserine yakalanma riskini artırabilmektedir.
  HPV özellikle gelişmiş ülkelerde son derece yaygın bir virüstür.
  Ülkemizde yaygınlığı daha az olsa da HPV geçiren kadınlarımızın sayısı her geçen gün artmaktadır.
  Yeni geliştirilen aşılar, doğada yüzden fazla alt türü bulunan HPV virüsünün çeşitli tiplerine
  karşı vücutta aşılama yoluyla bağışıklık oluşturabilmekte ve bu virüsün yol açtığı
  olumsuzluklardan korunmasına yardımcı olabilmektedir.Yüzde 100 koruyuculukları olmasa da
  bu aşılar rahim ağzı kanserine karşı son derece etkili bir koruma sağlamaktadırlar.
  İzlenmesi gereken yol
  Doktora başvurarak jinekolojik muayeneden geçmeli ve eğer cinsel yaşamınız varsa
  Papsmear testine tabi tutulmalısınız. Cinsel yaşamı olmayan kızlarda her ne kadar daha önce
  HPV geçirilmiş olma olasılığı son derece düşük olsa bile doktorun dış genital bölgedeki muhtemel
  HPV lezyonlarına karşı genital bölgeyi gözden geçirmesi önemlidir.
  Muayenenizde bir sorun yoksa ve smear testiniz de normalse, yani gözle görülür veya mikroskopla görülür
  HPV sorunlarına sahip değilseniz 6 aylık bir sürede toplam üç kez aşılanmalısınız.
  İlk dozdan son doza kadar geçen süre içerisinde HPV düşündürecek bir sorunla karşılaşmadığınız
  sürece her aşıdan önce muayene olmanıza gerek yoktur.
  rahimkanseri
  İletişim:
  Medikal Blok Medikal
  Medikal Kozmetik Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
  Adres : Osmanağa Mah Rıhtım Cad. Reşit Efendi Sok No : 45 /A
  Kadıköy – İSTANBUL
  İletişim : 0216 405 28 28 – 0216 405 28 29 – 0216 349 80 80
  Fax : 0216 405 28 30
  Mobil : 0532 377 93 07 – 0530 286 53 43
  Mail : omronmedikal.net@gmail.com
  www.medikalblog.net

  Medikal Blog Whatsap Medikal Blog Whatsap

  Ürün stoklarımızda mevcut olup, firmamıza uğrayarak ürünü tedarik edebilirsiniz, adres belirtirseniz ürün adresinize gün içinde kargoya verilir.
  Ürünlerimiz Fotoğraflarda Görüldüğü gibi %100 Orjinal, UBB Barkodlu,Faturalı ve 1. Kalitedir.
  Firmamızdan talep etmiş olduğunuz ürünler Aras kargo olarak gönderimi yapılır.
  Kargo Paket gizliliği vardır. Kargo Paketinde kesinlikle iletişim bilginiz dışında farklı bir açıklama bulunmaz. Satışta olan ürünlerimizin %95 stoklarımızda mevcut olup, Mağaza ürünleri olduğu için ürün kalmaması durumunda size bilgi verilecektir. Olası stok problemleri için şimdiden anlayışınıza teşekkür ederiz. iade ve değişim için bizimle iletişime geçin. İade kriteri ambalajı bozulmamış ve tekrar satılabilir durumda olmalıdır.

  Sağlık Bakanlığı 15.05.2014 tarihli 29001 sayılı Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği doğrultusunda, “Medikal Ürünlerin internet aracılığı ile satışı durdurulmuştur”. İnternet sitemizde bulunan ve tanıtımını yapmış olduğumuz ürünlerin tamamı, bayisi olduğumuz ve yetkilendirilmiş olduğumuz firmaların ve Türkiye distribütörlerinin, ürünlerinin satışına firmamızın mağazasında devam etmektedir. Sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek için; Sağlık Bakanlığı ve Tıbbi Cihaz Kurumu izni ile yetkili, Sorumlu müdür, Satış ve Tanıtım Elemanlarımız; soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgilerinden, sizlere yardımcı olacaktır.

  Anlayışınızdan ve firmamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

  Bize Yazın

 Medical ürünler iletişim
mersin escort