Türkiye'de Yüz Nakli - Medikal Malzeme, Tıbbi Cihaz, MedikalblogMedikal Malzeme, Tıbbi Cihaz, Medikalblog

Anasayfa Hastalıklar Türkiye’de Yüz Nakli

 • Türkiye’de yüz nakline başlanıyor…
  Dünyada ilk kez 2005 yılında Fransa’da bir kadına yapılan
  yüz nakli için Türkiye’de de geri sayım başladı.
  Ruhsat verilen merkezler donör bekliyor.
  Sağlık Bakanlığı; GATA, Hacettepe, Gazi ve Akdeniz üniversitelerine
  yüz ve saçlı deri nakli ruhsatı verdi.
  Başka bir merkeze ruhsat verilmediği takdirde
  Türkiye’de ilk yüz nakli bu merkezlere kayıtlı 8
  hastadan birine yapılacak.

  Mart ayında Kompozit Doku Nakli Merkezleri Yönergesi’ni
  yayımlayarak merkezlerin taşıması gereken şartları ve
  çalışmalarına dair usul ve esasları, 18 Kasım’da da
  bu nakillerle ilgili uygunluk kriterlerini belirleyen
  Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de ilk olacak yüz nakli için de
  4 merkeze vize verdi.

  Kasım ayında yüz ve saçlı deri nakli için ilk ruhsatı alan
  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinin ardından,
  Gülhane Askeri Tıp Akademisi,
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve
  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi de bakanlıktan onay aldı.
  Kompozit Doku Nakli Merkezi faaliyet izni alan
  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ile GATA, aynı zamanda
  kol ve bacak ile bağırsak, Hacettepe ve Gazi Üniversitesi
  Tıp Fakültesi ise kol ve bacak nakli de yapabilecek.
  Sağlık Bakanlığı, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma
  Hastanesine de bağırsak nakli ruhsatı verdi.

  Merkezler Hazır, Bağış Bekliyoruz
  Sağlık Bakanlığından yüz nakli için ruhsat alan merkezlerden
  biri olan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik,
  Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı
  Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selahattin Özmen, merkezde
  yüz nakli bekleyen iki hasta bulunduğunu söyledi.
  19 yaşında olan hastalardan birinin, küçük yaşta silahla
  yaralanma sonucu yüzünün büyük bölümünü kaybettiğini,
  30 dolayında ameliyat geçirmesine rağmen eski haline
  dönemediğini anlatan Özmen, 22-23 yaşlarındaki diğer
  hastanın ise trafik kazası sonucu yüzü asfalta sürtüldüğü
  için tanınmayacak durumda olduğunu belirtti.
  Doç. Dr. Özmen, ”Bu hastalarımız büyük bir sosyal
  travma yaşıyor. Aileleri ile bile biraraya gelemiyor,
  uzun yıllardır toplumdan izole yaşıyor. Eğer organ bağışı
  olur da nakil imkânı doğarsa bu hastalarımızın hayatı
  kökünden değişecek” diye konuştu.

  Yüz nakli için de böbrek, kalp ve karaciğer naklinde
  olduğu gibi verici bulunması gerektiğini anlatan Özmen,
  şu bilgiyi verdi: ”Bir merkezin kaç hastasının bulunduğu
  önemli değil. Önemli olan verici çıktığında yaş, doku ve
  cinsiyet bakımından en uygun hastanın bulunması.
  Bu bakımdan ilk nakli hangi merkezin yapacağı belli değil.
  Hastalarımız diğer organ yetmezliği olan kişiler gibi değil.
  Gayet sağlıklı kişiler. Verici çıkar çıkmaz her an ameliyata alabiliriz.”
  Yüz nakli donörünün görünümü açısından da önlem
  alınacağını anlatan Özmen, cenaze sahiplerinin sıkıntı
  yaşamaması için vericinin yüzüne silikon protez yapılacağını söyledi.

  ”Maliyet Hesabı Yapmayız”
  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sacit Turanlı,
  böyle bir nakil imkânı doğduğunda maliyet hesabı
  yapmadan her türlü fedakârlığı göstereceklerini bildirdi.
  İlk yüz nakli için verici bulunmasının önemli olduğuna
  dikkati çeken Turanlı, ”Hastalarımız için donör çıktığında
  üstümüze düşen sorumluluk neyse yerine getiririz.
  Ancak yaşadığımız en büyük sorun verici çıkmaması” dedi.
  Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan da tıp
  fakültesinin altyapısının bu tür nakiller için uygun olduğunu,
  üniversite yönetimi olarak her türlü desteğe hazır
  olduklarını bildirdi.

  ABD’de ilk yüz naklini yapan Prof. Dr. Maria Siemionow
  ile kompozit doku nakillerinin immünolojisiyle sıçanlar
  üzerinde çalışmalar yürüten Hacettepe Üniversitesi
  Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
  Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Nazif Nasır da
  merkezde bir hastanın yüz nakli beklediğini söyledi.

  Küçük yaşlarda geçirdiği kaza sonucu yüzünde yanık
  oluşan hastanın uzun yıllardır çeşitli sosyal sorunlarla
  karşı karşıya olduğunu belirten Nasır, ”Hacettepe Üniversitesi
  Tıp Fakültesi, plastik cerrahi konusunda en deneyimli
  merkezlerden biri. Böyle bir nakil için gerekli altyapı
  ve ekibe sahibiz” diye konuştu.
  Alınan bilgiye göre, yüz nakli için GATA’da bir,
  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde de 4 hasta bekliyor.

  Nakil İçin Konsey Kararı
  Kompozit Doku Nakli Merkezleri Yönergesi’ne göre,
  yüz ve saçlı deri, bağırsak, kol ve bacak ile nefes borusu
  nakillerini sadece Sağlık Bakanlığından ruhsatlı
  merkezler yapabilecek.

  Sağlık Bakanlığı, bu nakillerin hangi hastalara yapılabileceğini
  belirlemek ve yapılan işlemleri takip etmek üzere
  Kompozit Doku Nakli Bilimsel Danışma Komisyonu ve
  Kompozit Doku Nakli Konseyi oluşturdu.

  Alıcının çocuk olması ve endikasyon listesine göre
  karar verilmesi mümkün olamayan diğer istisnai vakalar
  için bakanlığa başvurulduğunda, vakayı değerlendirme
  görevi bulunan komisyon, konsey kararı ile yapılan
  nakilleri de inceleyecek.

  Her kompozit doku nakli merkezi bulunan hastanede,
  bir de Kompozit Doku Nakli Konseyi kurulacak. Bu konseyde,
  birer psikiyatr ve sosyal hizmet uzmanı, nakil konusunda
  deneyimli iki cerrah (birisi kompozit doku naklini
  gerçekleştirecek ekip dışından olmak üzere), anestezi
  ve reanimasyon uzmanı, iç hastalıkları uzmanı
  (alıcı çocuk ise çocuk hastalıkları uzmanı), immünoloji uzmanı,
  fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı ve tıp etiği
  uzmanı bulunacak.

  Konsey; her nakil öncesi, operasyonun endikasyon
  listesine uygun olup olmadığını, alıcının onayının usulüne
  uygun olarak alınıp alınmadığını ve yapılacak naklin
  sosyal ve etik açıdan uygun olup olmadığını değerlendirecek.
  Kompozit doku nakli işlemi neticesinde alıcının
  parmak izleri veya yüz görünümü gibi teşhis bilgileri
  değişirse hastane idaresince, nakil tarihinden itibaren 30 gün
  içerisinde ilgili valilik ve emniyet müdürlüğüne
  bu durum bildirilecek.

  Beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan nakil, ancak
  ailesinin izni alınarak yapılabilecek. Bir kadavradan
  kompozit dokunun alınabilmesi için sağlığında imzaladığı
  veya donör ölümü sonrasında bağış yapmaya yetkili
  yakınlarının imzaladığı bağış formunda, kompozit dokuların
  bağışlandığı ayrı bir madde olarak belirtilecek.

  Bu tür nakillerin yaşam kurtarıcı olmayan özelliği
  ve alıcının yaşam boyu bağışıklık sistemini baskılayıcı
  ilaçlara ve buna bağlı komplikasyon ve yan etkilere
  maruz kalacağı göz önüne alınarak da bazı kurallar
  uygulanacak. Nakil yapılmak istenen hasta veya
  yasal temsilcisi, işlem yapılmadan önce mekanik
  ve myoelektrik protez veya ortez gibi mevcut diğer
  alternatifleri kullanmış olmasına veya doku veya
  organ kaybının düzeltilmesine yönelik ameliyatlara rağmen
  tatmin olmadığını yazılı olarak beyan edecek.
  Hasta veya yasal temsilcisi, ayrıntılı bir şekilde hazırlanan,
  operasyon sonrası ortaya çıkabilecek tüm psikolojik
  ve sosyal sorunların ve olası sağlık risklerinin yer aldığı
  bir onay formu imzalayacak. Hasta veya yasal temsilcisine
  merkez tarafından bu konuda ayrıntılı bilgi de verilecek.

  Sosyal Dışlanma Şartı Aranıyor
  Sağlık Bakanlığı Kompozit Doku Nakli Bilimsel Komisyonu
  tarafından hazırlanan rehbere göre ise yeni bir yüze kavuşmak,
  ancak sahip oldukları görünümden dolayı ağır
  sosyal uzaklaşma veya dışlanma yaşayan kişiler için
  mümkün olabilecek.

  Bu tür nakillere ağır sosyal uzaklaşma veya dışlanmaya
  neden olan iyi huylu nedenlere bağlı cerrahi girişimler,
  yanık, travma ve kötü huylu nedenlere bağlı olmayan
  ağır yüz veya yüzle birlikte kafa derisinde belirgin
  şekil bozukluğu ve kalıcı biçimsel değişiklik hallerinde
  izin verilecek.
  Yapılacak nakille en az ağız, burun ve göz kapağı
  bölgelerinden birinde fonksiyonel bir kazanım
  sağlanması amaçlanacak. Hastada kararlılık,
  ameliyat sonrası için 2-4 yılı gözden çıkarma,
  15-60 yaş arasında olma, başka bir hastalığı bulunmama,
  nakle neden olan olayın en az 6 ay önce meydana gelmesi,
  hastanın psikolojik ve mental durumunun uygun
  ve bağışıklık sistemini baskılayacak tedavi için
  elverişli olması koşulları da aranacak.

  Dünyada İlk Yüz Nakli Fransa’da Yapıldı
  Dünyada ilk yüz nakli Fransa’da 2005 yılında yüzü bir köpek tarafından parçalanan 38 yaşındaki kadına yapıldı. Fransa’nın kuzeyindeki Amiens kentindeki bir hastanede Dr. Jean-Michel Dubernard öncülüğünde yapılan ameliyatla kadın hastaya burun, dudak ve çene nakli gerçekleştirildi.
  Kaynak : ntv haber

  Medikal Blog Whatsap Medikal Blog Whatsap

  Ürün stoklarımızda mevcut olup, firmamıza uğrayarak ürünü tedarik edebilirsiniz, adres belirtirseniz ürün adresinize gün içinde kargoya verilir.
  Ürünlerimiz Fotoğraflarda Görüldüğü gibi %100 Orjinal, UBB Barkodlu,Faturalı ve 1. Kalitedir.
  Firmamızdan talep etmiş olduğunuz ürünler Aras kargo olarak gönderimi yapılır.
  Kargo Paket gizliliği vardır. Kargo Paketinde kesinlikle iletişim bilginiz dışında farklı bir açıklama bulunmaz. Satışta olan ürünlerimizin %95 stoklarımızda mevcut olup, Mağaza ürünleri olduğu için ürün kalmaması durumunda size bilgi verilecektir. Olası stok problemleri için şimdiden anlayışınıza teşekkür ederiz. iade ve değişim için bizimle iletişime geçin. İade kriteri ambalajı bozulmamış ve tekrar satılabilir durumda olmalıdır.

  Sağlık Bakanlığı 15.05.2014 tarihli 29001 sayılı Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği doğrultusunda, “Medikal Ürünlerin internet aracılığı ile satışı durdurulmuştur”. İnternet sitemizde bulunan ve tanıtımını yapmış olduğumuz ürünlerin tamamı, bayisi olduğumuz ve yetkilendirilmiş olduğumuz firmaların ve Türkiye distribütörlerinin, ürünlerinin satışına firmamızın mağazasında devam etmektedir. Sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek için; Sağlık Bakanlığı ve Tıbbi Cihaz Kurumu izni ile yetkili, Sorumlu müdür, Satış ve Tanıtım Elemanlarımız; soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgilerinden, sizlere yardımcı olacaktır.

  Anlayışınızdan ve firmamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

  Bize Yazın

 Medical ürünler iletişim