Astım Hastalığı - Medikal Malzeme, Tıbbi Cihaz, MedikalblogMedikal Malzeme, Tıbbi Cihaz, Medikalblog

A wonderful sychronisation connected with hands and wrists, intellect in addition to internal is usually a desire for upscalerolex.to .

Anasayfa Hastalıklar Astım Hastalığı

 • Astım Hastalığı
  Astım, hava yollarının (bronşlar ) mikrobik olmayan ve kronik iltihabıdır.
  Vücut mikropları yenmek için gösterdiği reaksiyonun benzerini hava yollarında da gösterir.
  Fakat şunu da belirtmekte fayda var, bu reaksiyon sürecinde mikrobik bir etken yoktur.
  Ancak reaksiyon sonucunda hava yolları daralır ve aşırı duyarlı hale gelir.
  Astım, çoğunlukla alerjik zeminde gelişen bir hastalıktır.
  Alerji; bazı maddelere karşı aşırı bir duyarlılık durumudur.
  Alerji semptomları, vücudun bağışıklık sisteminin yabancı bir maddeye (antijen )
  yanıt vermesi ile başlar ve bağışıklık sistemi alerjenin vücuda giriş yaptığı yere antikor gönderir.
  Astım Allerjik Bir Hastalık mıdır?
  Astım her zaman olmasa da olguların çoğunda allerjik zeminde gelişen bir hastalıktır.
  Bilhassa çocuklukta başlayan astım için bu daha belirgindir. Ancak,
  Kişinin allerjik tabiatlı (atopik) olması astım olmasından ayrı bir şeydir.
  Diğer allerjik hastalıklar (rinosinüzit, konjonktivit, dermatit, ürtiker)
  astımla birlikte bulunabilir veya bu hastalıklar varken astım olmayabilir.
  Aksine astımı olduğu halde allerjisi olmayabilir.
  Astım Kimlerde Görülür?
  Astım, erkek-kadın herkeste; çocuk-erişkin her yaşta ve dünyanın hemen her yerinde rastlanan bir hastalıktır.
  Astım Sık Rastlanan Bir Hastalık mıdır?
  Astımlı hastaların sıklığı coğrafi bölgelere, yaşam koşullarına ve sosyo-kültürel özelliklere
  bağlı olarak toplumdan topluma farklılık göstermektedir.
  Toplumda yaşayanların %10’dan daha fazlasında görüldüğü
  bildirilen yöreler yanında %1’den az sıklıkla rastlanıldığı bölgeler söz konusudur.
  Ülkemizde de durum aynıdır. Ortalama sıklığın %5-6 civarında olduğu tahmin edilmektedir ki,
  ülkemiz koşullarında bu, her 3-4 evden birisinde bir astımlı hastanın yaşadığı anlamına gelmektedir.
  Astım İrsi Bir Hastalık mıdır?
  Bazı hastalıklar genetik geçişlidir. Anne veya babadan ilgili genetik kodu alan
  kişilerde çevresel değişkenler ne olursa olsun hastalık mutlaka ortaya çıkar.
  Bazı hastalıklar ise tamamen çevresel koşullara bağlı olarak gelişir.
  Astım bu iki grup hastalıktan farklıdır.  Hastalığın ortaya çıkmasında
  hem genetik yatkınlık hem de çevresel faktörler birlikte rol oynar.
  Her iki belirleyici de hastalığın ortaya çıkmasında tek başına yeterli değildir.
  Astımlı Anne veya Babanın Çocukları Astımlı Olarak mı Doğar?
  Anne ve babası yada bunlardan birisi astımlı olan çocuklarda astım görülme olasılığı
  toplunda görülen astım sıklığından biraz daha fazla olmakla birlikte,
  böyle bir çocuğun mutlaka astımlı olacağı söylenemez.
  Ailede astım vb allerjik hastalıklar varsa doğacak çocukların korunması amacıyla
  uygun çevresel koşulların sağlanması yararlı olacaktır.
  Hangi Çevresel Faktörler Astıma yol açmaktadır?
  Astıma neden olan, astım gelişimine katkıda bulunan veya astımlı kişilerde
  nöbetleri tetikleyen çeşitli risk faktörleri tanımlanmıştır.
  Bunlardan bazıları kaçınılabilir, düzeltilebilir durumlardır.
  Tüm dünyada, ev tozu akarları ile evde beslenen kedi gibi hayvanlar;
  hamamböceği, kalorifer böceği gibi haşereler ve küf mantarları en sık rastlanan astım nedenleridir.
  Polenler (ağaç, ot,çimen), aspirin gibi ilaçlar ve bazı iş yerlerinde maruz
  kalınan mesleki uyarıcılar da astımla sonuçlanan allerjik duyarlılığın gelişimine yol açarlar.
  Ayrıca sigara dumanıyla temas, solunum yolu enfeksiyonları, hava kirliliği,
  bazı gıdalar ile bunlara ilave edilen katkı maddeleri de bilhassa erken çocukluk döneminde
  astım gelişimine katkıda bulunurlar. Bu nedensel ilişki gösteren
  faktörlerin tümüne ilveten iklim değişiklikleri (sisli, yağışlı, kapalı havalar),
  psikojenik stresler, egzersiz gibi değişkenlerin ise astımlılarda nöbetleri tetikleyebilir
  iken astımı olmayanlarda bu yönde etkileri yoktur. Yine sinüzit, burunda polipler,
  yemek borusuna mide asidinin geri kaçak yapması gibi bazı durumlar astımlılarda
  sık görülmekte ve hastalığın tedavi ve kontrolünü güçleştirmektedirler.
  Meslek İle Astım Arasında Bir İlişki Var mı?
  Evet. Astım bazen bir meslek hastalığı şeklinde karşımıza çıkabilir.
  En sıklıkla fırıncılar, kuaförler,  boyacılar, çiftçiler, kereste ve mobilya işinde,
  gıda sektöründe çalışanlar olmak üzere bir çok iş kolunda işyeri ortamında
  karşılaşılan bazı maddelere bağlı olarak astım gelişir.
  Yakınmaların işe girdikten sonra başlaması, tatil zamanlarında veya işyerinden
  uzakta geçirilen günlerde azalması, aynı işyerinde birden çok kişide benzer yakınmaların
  görülmesi meslek astımını düşündürmelidir. Böyle hastaların meslek değiştirmesi
  veya aynı işte başka bir alanda çalışması, maske kullanması gerekebilir.
  Astımın Mevsimlerle İlişkisi
  Bazı allerjenlerin mevsimle ilişkili olarak ortaya çıktığı veya yoğunluğunun arttığı bilinmektedir.
  Diğer bazıları ise her mevsimde sabit olarak bulunurlar. Mevsimsel allerjenler daha çok polenlerdir.
  Ancak değişen nem ve ısı gibi iklim koşullarından etkilendikleri için ev tozu ve küf mantarı gibi
  diğer allerjenlerin yoğunluğu da mevsimlere göre dalgalanmalar gösterir.
  Buna bağlı olarak allerjik astımlıların bazılarında belirli mevsimlerde yakınmalar artabilir,
  hatta sadece bu dönemde hastalık ortaya çıkıp daha sonra tamamen normale dönebilir.
  Tetik Faktör Ne Demektir?
  Astımlı kişiler çoğu zaman kendilerini tamamen normal hissederler ve hiçbir şikayetleri yoktur.
  Oysa bazen durup dururken aniden tıkanabilirler ve çok zor dakikalar, saatler, günler geçirebilirler.
  Şikayetlerin ortaya çıktığı bu dönemlere astım nöbeti, atağı, krizi diyoruz.
  Bazı hastalarda nöbeti başlatan faktörler belli iken diğer bazılarında ise bilinemez.
  Örneğin çoğu astımlı koşma, merdiven çıkma gibi eforlar sırasında tıkanmaktadır.
  Sigara, çeşitli toz kimyasal dumanlar, kokuların solunması,
  kalp-tansiyon ve romatizma ilaçlarından bazılarının kullanılması,
  grip vb viral hastalıklara yakalanmak, ağlama-gülme gibi emosyonel davranışlar,
  yağışlı şimşekli iklim koşulları gibi bir çok durum astımlılarda nöbetleri tetikleyebilir.
  Oysa bunların astımı olmayanlarda hatta diğer bazı astımlılarda ise aynı yönde bir etkileri olmaz.
  Astımı olanların kendileri için geçerli olan tetik faktörleri tespit edip bunlardan
  kaçınmaları hastalıklarının tedavisinde çok önemlidir.
  Bölgemiz Astım Açısından Fazla Risk Taşımakta mıdır?
  Nemli, bol yağışlı ve ılıman iklimi, zengin bitki örtüsü nedeniyle yukarıda
  bahsedilen ve en sıklıkla astım nedeni olan ev tozu akarları, polenler ve küf mantarları gibi
  havayla taşınan allerjenler bakımından çok elverişli koşullar taşıması ve sigara içme oranlarının
  yüksek olması nedeniyle Doğu Karadeniz Bölgesi astım için riski fazla bir yöre olarak görünmektedir.
  Astımın Belirtileri Nelerdir?
  Astım çoğu kez nefes darlığı ile kendini belli eder. Göğüste tıkanma, öksürük, hırıltılı solunum diğer rastlanan şikayetlerdir.
  Her hastada bunların hepsi bir arada olmayabilir ve bazen sadece öksürükle veya nefes alıp verirken
  hırıltı, hışırtı şeklinde bir ses şeklinde belirti verebilir.
  Bu Şikayetler Mutlaka Astım Hastalığına mı Bağlıdır?
  Hayır. Astım dışında da bir çok hastalığın seyri sırasında benzer yakınmalar olabilir.
  Şikayetlerin zaman zaman nöbetler şeklinde ortaya çıkması ve bir müddet sonra kendiliğinden
  veya tedaviyle tamamen düzelmesi çok tipiktir. Geceleyin, bilhassa sabaha doğru uykudan
  uyandıracak şekilde bu yakınmaların görülmesi astımın karakteristik özelliğidir.
  Yukarıda bahsedilen tetik faktörlerle nöbetlerin başladığının öğrenilmesi teşhise çok yardımcı olur.
  Yukarıda sayılan şikayetlerden bir yada birkaçına sahip olan ve yakınmaları
  uzun sürüp tekrarlayan kişilerin mutlaka astım yönünden bir uzman hekim tarafından değerlendirilmesi gerekir.
  Astımım Olduğundan Şüpheleniyorum Ne Yapmalıyım?
  Astım tanısı çok zor ve zahmetli değildir. Bu konuda uzman bir hekime başvurursanız size astımınız olup
  olmadığını söyleyecektir. Ancak, bazı durumlarda astım teşhisi koymak biraz zaman alabilir ve bir süre hekim
  takibinde kalmanız gerekebilir.
  Teşhis İçin Biyopsi, Kan Vermek, Endoskopi Yaptırmak Gibi Can Yakıcı İşlemler Gerekli mi?
  Hayır. Astım teşhisi için canınızı yakacak hiçbir işleme gerek yoktur. Hekiminiz sizinle konuşarak,
  sizi muayene ederek, solunum fonksiyon testleri yaparak tanı koyabilir.
  Solunum Fonksiyon Testleri Zor bir test midir?
  Asla. Kişinin yapması gereken; bir ağızlık içerisinden bir derin nefes alıp, aldığı nefesi hızlı ve
  güçlü bir şekilde üflemesinden ibarettir. Anında sonuç veren, hasta için hiçbir zarar veya risk taşımayan,
  hemen her yerde uygulanabilir bir işlemdir.
  Pefmetre Cihazı Ne İşe Yarar?
  Pefmetre astım teşhisi, astımın ağırlığının tespiti ve tedaviye cevabın değerlendirilmesi, astım nöbetlerinin
  şiddetinin ölçülmesi için kullanılan basit bir cihazdır. Her astımlı hastanın bir pefmetresi olmalı ve kullanımasını
  hekiminden öğrenmelidir.
  Bu, hipertansiyonu olan hastanın evinde tansiyon aleti bulundurup kendi tansiyonun kontrol edebilmesi gibi;
  astımlı hastanın da kendi hastalığını izleyebilmesine imkan verir.
  Allerjik Deri Testleri Yaptırmalı mıyım?
  Astım her zaman allerjik bir hastalık değildir. Deri testleri ise astım tanısında değil, sadece allerjik bir deri
  cevabının varlığı durumunda yararlıdır. Astımı olan kişilerin testleri negatif bulunabildiği gibi, deri testleri
  pozitif bulunan kişilerde de astım olmayabilir. Bu nedenle bu testlerin astım tanısında yeri yoktur.
  Sadece tedaviye cevap vermeyen, atakları kontrol altına alınamayan astımlılarda tetik faktörlerin tespiti
  açısından gerek duyulduğunda yapılabilir. Yoksa gereksizdir.
  Erken Teşhisin Astım İçin Bir Önemi Var mı?
  Astım her hastada aynı şiddette değildir. Hafif, orta ve ağır olabilir.
  Hastalığın ağır formlarında tedaviye cevap vermeyen değişiklikler söz konusudur.
  Geri dönüşü olmayan bu patolojilerin ortaya çıkmaması için astımın zamanında teşhis edilip,
  uygun şekilde tedavi edilmesi önemlidir. Ayrıca tedavi edilebilir bir hastalıktan dolayı kişilerin
  yaşamının sınırlanmaması, verim ve performansının düşmemesi ve bazen öldürücü olabilen
  nöbetlere girmemesi için hastalığın biran önce teşhis edilip tedaviye başlanması en doğrusudur.
  Astım Tedavi Edilebilir Bir Hastalık mıdır?
  Evet. Astım tedavisi olan, tedaviyle tamamen kontrol altına alınabilen bir hastalıktır.
  Astım tedavisi etkin bir tedavidir ve hasta tedavi ile tamamen normal bir yaşam sürdürebilir.
  Tedavi İle Astımdan Kurtulabilir miyim?
  Tedavi ile astımlıları normal yaşamlarına döndürmek mümkündür.
  Özellikle çocuklukta şikayetleri başlayan astımlıların bir kısmında,
  hastalık erişkin yaşlarda tamamen iyileşebilmektedir.
  Ancak daha sıklıkla, hastalar hastalıkları ile birlikte yaşamakta;
  kendilerine önerilen tedavi ve tavsiyelere uydukları oranda önemli
  bir yakınmaları olmamakla birlikte tedaviyi kestiklerinde
  bir süre sonra daha hafif olarak yeniden şikayetleri başlamaktadırlar.
  Nasıl ki yüksek tansiyonu olan bir hasta tuzsuz diyete uyup, ilaçlarını aksatmaksızın aldıkça
  tansiyonu yükselmemekte ancak, bunlara dikkat etmediğinde tansiyonu nasıl
  yükselmekteyse astımlılar için de durum benzerdir.
  Astım Tedavim Ne Kadar Sürecek?
  Bu soruya herkes için geçerli bir cevap vermek mümkün değildir.
  Tedaviyle hastalık kontrol altına alındıktan sonra tedavi yavaş yavaş,
  basamak şeklinde giderek azaltılır ve bazen tamamen kesilebilir.
  Kesildikten bir müddet sonra şikayetler yeniden başlarsa tedaviye tekrar başlanmalıdır.
  Bazen ise uzun yıllar, yada devamlı olarak ilaç kullanmak gerekebilir.
  Astım Nasıl Tedavi Edilir?
  Astım, hasta hekim ve hasta yakınlarının (anne, baba, eş ve öğretmen gibi) işbirliği ile tedavi edilebilir.
  Bu işbirliği olmaksızın sadece doğru ilaçların reçete edilmesiyle hastalık tedavi edilemez.
  Tedavi uzun sürelidir.
  Hasta hekimine güven duymalı, tavsiyelerine uymalı, ilaçlarını usulüne uygun şekilde kullanmalı,
  düzenli olarak kontrollerini yaptırmalı, sorunu olduğuna hekimine kolayca ulaşabilmelidir.
  Hastanın mutlaka konunun uzmanı bir hekimin kontrolünde olması gereklidir.
  Hastalık yok hasta vardır özdeyişi astım için daha fazla geçerlidir.
  Sonuç almak için astımı bildiği kadar hastasını da tanıyan, mesleğini,
  ev ve işyeri koşullarını, almakta olduğu tedaviyi, hastanın geçmişte yaşadıklarını,
  önceki tedavileri ve bunlara alınan cevapları, hastanın hangi ilaçlara
  hangi dozlarda ne oranda yanıt verdiğini bilen bir hekimin desteğine ihtiyaç vardır.
  Hasta ve Yakınlarının Tedavideki İşbirliği Nasıl Sağlanır?
  Bu hekimin hastasını eğitmesiyle elde edilebilir. Hasta eğitimi sadece hastalık hakkında
  bilgi vermekten ibaret olmayıp, hastanın hastalığı ile baş edebilmesi için gerekli her türlü bilgi,
  beceri ve cesarete sahip kılınması sürecidir. Bu süreç belirli bir zaman dilimi içinde tamamlanmış olmaz.
  Aksine hasta ile hekimin her görüşmesinde ilerleyen, gelişen bir olaydır.
  Astımlı Hasta Hangi Konularda Eğitilmelidir?
  Astım nasıl bir hastalıktır? Tetik faktörler nelerdir ve bunlardan nasıl korunulabilir?
  Kriz anında ne yapması gerekir? Hangi ilaçları, nasıl, hangi aralıklarla, ne kadar süreyle kullanması gerekecektir?
  Ne zaman kontrollere gelecektir? Ne zaman hekimini aramalıdır? Sprey ilaçları nasıl kullanacaktır?
  Pefmetreyi nasıl kullanacaktır? Çalışabilir mi?, Spor yapabilir mi?, Gebe kalabilir mi?
  Tüm bu konularda hem bilgilendirilmeli hem de uygulamalar ile beceri kazandırılmalıdır.
  Hastanın hastalığına rağmen normal bir yaşam sürebileceği, krizleri önleyebileceği
  ve tedavi edebileceği, hastalığı dolayısıyla bireysel amaçlarından vazgeçmemesi
  gerektiği konularında ise cesaretlendirilmelidir.
  Tedavi ile Şikayetlerimin Geçmesi Yeterli midir?
  Her ne kadar hastalar sadece şikayetlerinden kurtulmayı amaçlarlarsa da tedaviden amaç bundan ibaret değildir.
  Yakınmaları giderip hastayı rahatlatan ancak, hastalığı tedavi etmeyen, ilerlemesini durdurmayan,
  hastanın akciğer fonksiyonlarını normale getirmeyen ve doğal, aktif yaşamına geri döndürmeyen
  bir tedavi hastaya fayda değil aksine zarar vermiş olur.
  Çünkü yakınmaları giderdiği için hasta kendini iyi olmuş hisseder ve çare aramayı bırakır,
  doğru tedaviye başlamak için zaman kaybetmiş olur.
  Astımımı Hangi İlaçlarla Tedavi Edebilirim?
  Bu sorunuza ancak hekiminiz karar verebilir. Hatta bu sorunuzun doğru cevabını bulmak için
  hekiminizin sizi muayene edip bir kaç kez kontrollerde sonucu gözlemesi gerekebilir.
  Sizin için en uygun tedaviyi bulmak zaman alabilir. İlk muayene ve kontrolde yeterli sonuç alınmayabilir.
  Bir astımlı hastaya verilen tedavi sizin için yetersiz, fazla veya zararlı olabilir.
  Astımlı Komşumun veya Kardeşimin İlaçlarını Kullanabilir miyim?
  Hayır. Bunu yapmamalısınız. Çünkü, astım kişiden kişiye farklılıklar gösterir.
  Her hastada tetik faktörler, eşlik eden patolojiler, hastalığın ağırlığı farklıdır.
  Bunlara bağlı olarak seçilmesi gereken ilaçlar farklı olabilir.
  Kullanılması gereken ilaçlar aynı bile olsa dozlar değişebilir.
  Kaç Türlü Astım Vardır?
  Astımlı hastalar hafif-gelip geçici, hafif inatçı, orta ve ağır astım şeklinde dört gruba ayrılır.
  Her bir grup için önerilen tedavi ayrıdır. Bunlardan başka hastalarda: mevsim astması,
  meslek astması, egzersiz astımı, ilaç astması gibi nispeten farklı tedavi yaklaşımları gerektiren tablolar söz konusu olabilir.
  Sprey İlaçları Kullanmak Zorunda mıyım?
  Sprey türü ilaçlar astım tedavisinde tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır.
  Nefes yoluyla hap, şurup veya enjeksiyon şeklindeki uygulamalara göre daha
  az miktarda ilaç kullanarak daha güçlü etki elde edilebilir ve aynı zamanda
  ilaçların istenmeyen yan etkilerinden kaçınmak mümkündür.
  Çünkü, sprey şeklinde kullanılan ilaç sadece hastalığın yerleştiği solunum yollarına ulaşır ve
  etkisini burada gösterir iken; ağızdan veya enjeksiyon şeklinde verilen ilaç, tüm vücuda dağılıp
  her yerde ve dolayısıyla etkili olması istenmeyen organlarda da
  (kalp, böbrek vb) etkileri görülebilir. Üstelik sprey türü ilaçların etkileri alındıktan sonra dakikalar içerisinde
  hemen başlamakta iken; ağızdan veya enjeksiyonla verilen ilaçların etkilerinin gözlenmesi için saatler geçmesi gerekir.
  Sprey İlaçların Alışkanlık Yaptığı, Ciğerleri Kuruttuğu Doğrumudur?
  Hayır. Bilakis hemen yukarıda belirtildiği gibi bu ilaçların istenmeyen yan etkileri, aynı ilaçların ağızdan
  alınan veya enjeksiyon şeklindeki formlarına göre çok daha azdır. Çok daha güvenli ilaçlardır.
  Bu ilaçların bağımlılık anlamındaalışkanlık yapması söz konusu değildir.
  Sprey İlaçlar Güvenlimidirler?
  Evet. Tüm dünyada uzun yıllardır çok yaygın olarak kullanıla gelmiş ilaçlardır.
  Bebek, çocuk ve yaşlılar, gebeler, kalp, karaciğer ve böbrek hastaları gibi ilaçların yan etkilerine daha duyarlı kişilerde
  yan etkileri az olduğu için- bilhassa tercih edilmesi gereken formlardır.
  Nefes Yoluyla Alınan Toz Şeklindeki İlaçlar ile Sprey İlaçlar Arasında ne Fark Vardır?
  Nefes alma sırasında ilacın solunum yollarına ulaştırılması esasına dayanan üç türlü İlaç uygulama formu vardır.
  Bunlar: ölçülü doz spreyler, kuru toz inhalatörler ve nebülizör formlarıdır. Her üçü esasta aynı olmasına karşılık,
  birbirlerinden bazı küçük farklılıkları da söz konusudur. Kuru toz inhalatörler sprey ilaçlardan farklı olarak itici
  gaz içermezler, ozon tabakasına zararlıtarafları yoktur. İlaç dışı madde içermediklerinden allerjik ve irritatif yan
  etkilere rastlanmaz. Kullanımları daha kolay olup sprey ilaçları kullanamayanlarda tercih edilirler.
  Sprey İlaçları Kullanmakta Zorluk Çekiyorum, Bunu Nasıl Aşabilirim?
  Bu eğitimle aşılabilir. Hekiminizin size bu ilaçların nasıl kullanıldığını bizzat anlatması, göstermesi ve size
  uygulatarak gözetleyip yanlışlarınızı düzeltmesi gereklidir. Sprey ilaç öncelikle çalkalanmalı, kapağı çıkarılıp
  oturur durumda veya ayakta iken baş bir miktar geriye doğru kaldırılmalı ve nefes verilip akciğerlerimiz
  boşaltıldıktan sonra ağızlık kısmı aşağıda tüp yukarıda olacak şekilde dudaklar ağızlık kısmının çevresini
  boşluk kalmayacak şekilde kavramalı ve tüp içinden derin, güçlü ve uzun süreli bir nefes alınmaya başlanmalıdır.
  Burada önemli olan nefes almaya başlar başlamaz gecikmeden ilacın serbestleştirilmesidir.
  Nefes alma süresinin sonuna doğru veya nefes verme sırasında yada henüz nefes alınmaya başlamadan önce
  ilacın serbestleştirilmesi etkisiz bir kullanım şeklidir. İlacın ağızlıktan püskürüp boğaz ve ağız duvarına
  çarpması sırasında nefes alma eylemi duraklatılmamalıdır.
  Derin nefes almanın sonucunda alınan ilaçlı hava içeride bir süre (10 sn) tutulmalı ve nefes hemen geriye verilmemelidir.
  Nefesi geriye verirken ateşe üfler, ıslık çalar gibi veya burundan zorla vermek etkinliği artırmaktadır.
  Nefes alma ile ilacı serbestleştirme arasında zamanlama ve koordinasyon bir miktar beceri gerektirir.
  7 yaşından itibaren çocukların bu işlemi yapabildiği gözlenmektedir.
  Bir Türlü Becerip Sprey İlaçları Alamıyorum Ne Yapmalıyım?
  Nefes alma ile ilacı serbestleştirme arasında zamanlama ve koordinasyon gereğini ortadan kaldıran yardımcı spaser cihazlar
  (hazneler) geliştirilmiştir. Bunlar hem kullanımı kolaylaştırırlar, hem ilacın akciğerlere ulaşan etkin dozunu artırırlar,
  hem de yan etkileri azaltırlar. Bilhassa yüksek doz sprey türü ilaç kullanılacaksa bu yardımcı cihazların kullanılması
  çok daha yararlıdır. Kuru toz inhalatör ilaç formları da bu tür sprey ilaçları kullanamayan hastalar için iyi bir alternatif olabilir.
   
  astim
   
  İletişim:
  Medikal Blok Medikal
  Medikal Kozmetik Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
  Adres : Osmanağa Mah Rıhtım Cad. Reşit Efendi Sok No : 45 /A
  Kadıköy – İSTANBUL
  İletişim : 0216 405 28 28 – 0216 405 28 29
  Fax : 0216 405 28 30
  Mail : omronmedikal.net@gmail.com
  www.medikalblog.net

  Medikal Blog Whatsap Medikal Blog Whatsap

  Ürün stoklarımızda mevcut olup, firmamıza uğrayarak ürünü tedarik edebilirsiniz, adres belirtirseniz ürün adresinize gün içinde kargoya verilir.
  Ürünlerimiz Fotoğraflarda Görüldüğü gibi %100 Orjinal, UBB Barkodlu,Faturalı ve 1. Kalitedir.
  Firmamızdan talep etmiş olduğunuz ürünler Aras kargo olarak gönderimi yapılır.
  Kargo Paket gizliliği vardır. Kargo Paketinde kesinlikle iletişim bilginiz dışında farklı bir açıklama bulunmaz. Satışta olan ürünlerimizin %95 stoklarımızda mevcut olup, Mağaza ürünleri olduğu için ürün kalmaması durumunda size bilgi verilecektir. Olası stok problemleri için şimdiden anlayışınıza teşekkür ederiz. iade ve değişim için bizimle iletişime geçin. İade kriteri ambalajı bozulmamış ve tekrar satılabilir durumda olmalıdır.

  Sağlık Bakanlığı 15.05.2014 tarihli 29001 sayılı Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği doğrultusunda, “Medikal Ürünlerin internet aracılığı ile satışı durdurulmuştur”. İnternet sitemizde bulunan ve tanıtımını yapmış olduğumuz ürünlerin tamamı, bayisi olduğumuz ve yetkilendirilmiş olduğumuz firmaların ve Türkiye distribütörlerinin, ürünlerinin satışına firmamızın mağazasında devam etmektedir. Sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek için; Sağlık Bakanlığı ve Tıbbi Cihaz Kurumu izni ile yetkili, Sorumlu müdür, Satış ve Tanıtım Elemanlarımız; soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgilerinden, sizlere yardımcı olacaktır.

  Anlayışınızdan ve firmamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

  Bize Yazın

 Medical ürünler iletişim

Möbelentsorgung Berlin

Avrupa yakası escort Şişli escort Mecidiyeköy escort Taksim escort Beşiktaş escort Etiler escort Nişantaşı escort Ortaköy escort Levent escort Maslak escort Cihangir escort Çağlayan escort Fatih escort Kadıköy escort Aksaray escort Beyoğlu escort Kagıthane escort Florya escort Çapa escort berlin escort escort Dubai porno izle seks hikayeleri sex hikayeleri popads