Galena Ultrasonik Nebulizatör Medikal Ürün - Medikal Malzeme, Tıbbi Cihaz, MedikalblogMedikal Malzeme, Tıbbi Cihaz, Medikalblog

A wonderful sychronisation connected with hands and wrists, intellect in addition to internal is usually a desire for upscalerolex.to .

Anasayfa Nebülizatör Cihazı Galena Ultrasonik Nebulizatör Medikal Ürün

 • Galena ultrasonik nebulizatör SW966 
  Ultrasonic Nebulizatör ses dalgasıyla ilaçı parçalar ve hastaya buhar olarak verir.
  Nebülizatör cihazlarında sgk kurum ödemesi bulunmaktadır.

  Ultrasonik Nebulizatör Özellikleri:
  Galena ultrasonik nebulizatör 1,63 mhz dalga boyu ile 0,5-6 micron büyüklüğünde partikül üretir ve optimal hava akımı sayesinde 1-5 ml arasında nebulizasyon oranı sağlar.
  Bu nebulizasyon oranı ve partikül büyüklüğü ile hastanın düzenli ve etkili ilaç alabilmesi sağlanmış olur.
  Ayrıca üretilen soğuk buharın etkisiyle solunum yolunda oluşan ödem çözüleceğinden ilacın alveol yüzeyinden daha fazla emilmesi sağlanmış olur.
  Galena ultrasonik nebulizatörün ilaç haznesi cihaz üzerinden açılabilir ve ilaç hazneye yukarıdan koyulabilir.
  Optimal ilaç verme süresine uygun olarak cihaz kendisini 15 dakika içinde durdurur.
  Portatif ve kompak olan bu modelin taşıması çok kolaydır ve hasta istediği yere götürerek kullanabilir.

   

  galena ultrasonik nebulizator cihazı

  galena ultrasonik nebulizator cihazı

  Nebülizatör cihazlarında sgk kurum ödemesi

  sgk-kurum-odemesi

  Nebulizator_galena_SW966
  Aksesuarlar:
  1) Ağızlık
  2) 1 yetişkin ve 1 çocuk maskesi
  3) 5 adet ilaç haznesi
  4) 2 adet esneyebilir hortum
  5) 2 adet hortum adaptörü
  Nebülizatör, Nebulizör, Nebülizör Nedir ?
  Nebülizatör, ses dalgalarıyla (ultrasonik nebülizatör) veya basınçlı hava
  (jet nebülizatör) ile sıvı haldeki ilaçları buhar haline getiren solunum yoluyla alınabilmesini sağlayan bir cihazdır.
  Nebulizatör, Nebülizatör, Nebulizör, Nebülizör Nedir ?
  Bu terimlerin hepside Nebulizatör yerine kullanılır.
  Nebülizatör ile küçük çocuklarda, ölçülü doz inhalere uyum sağlayamayan
  hastalarda ve ağır astması olan hastalarda astma ilaçlarının etkili bir şekilde uygulanabilmesi mümkündür.
  Nebülizatör ile kullanılmak üzere hazırlanmış özel ilaç formları vardır.
  Bunlara NEBÜL adı verilmektedir.
  Bronş açıcı ve tedavi edici (kortikosteroid) içeren nebül ilaçlar mevcuttur.
  Nebulizasyon, solunumla ilaç almada kullanılan üç yaygın yöntemden bir tanesidir.
  Diğer solunumla ilaç alma yöntemleri Basınçlı Ölçüm Doz Solunumu ve Kuru Toz Solunumudur.
  Nebulizerler, durum ne Ölçüm Doz Solunumu ne de
  Kuru Toz Solunumu ile kontrol edilemediğinde ve aynı zamanda, büyük bir doz ilaç gerektiğinde lazım gelirler.
  Nebulizasyonun avantajı, bir yandan büyük dozda ilaç verilmeye devam ederken diğer yandan derin soluk alma gerekmeksizin ilacın bir maske yahut ağız parçası vasıtasıyla kolayca soluna bilmesidir.
  Nebulizasyon, aerosol formda antibiyotik uygulaması için tek yöntemdir.
  Nebulizerler, şu koşulların tedavisinde kullanılabilirler:
  -Astım
  -Kronik Obstruktif Akciğer Hastalıkları
  -Kistsel Fibroz
  -Solunum Enfeksiyonları
  -Oda Nemlendirme
  -Solunan havanın nemlendirilmesi
  -İlaç Nebulizasyonu
  -Sepesifik ve Non spesifik akciğer hastalıkları
  -Bronşiyal Astım
  -Akut ve Kronik Bronşitler
  -Pnomoni
  Bunlar sıklıkla Bronşodilatörler, Steroidler, Sodyum Kromoglicat,
  Antibiyotikler ve Tuz gibi ilaçlar ile tedavi edilirler.
  Nebulizerler, terapötik solüsyonları, solunum sistemi içersine solunum için
  ince bir aerosol buhara dönüştürmek suretiyle çalışır.
  İki tip nebulizer mevcuttur:
  1 – Kompresörlü Nebulizerler
  2 – Ultrasonik Nebulizerler
  1 – Kompresörlü (Jet, Pistonlu) Nebulizatörler
  Kompresörlü Nebulizatörlere, Pistonlu veya Jet Nebulizatörler de denmektedir.
  Kompresörlü Nebulizatörler (Jet Nebuliztörler) motor farklarına göre iki tiptir.
  Bir Kompresörlü Nebulizer nasıl çalışır?
  a- Piston tipli nebulizatörler.
  b- Membran tipli nebuliztörler
  Kompresörlü nebulizerler, sıvıyı hastanın soluyabileceği
  partiküllere ayırmak üzere sıkıştırılmış hava kullanmak suretiyle çalışmaktadır.
  Sabit çıkışlı bu nebülizatörler, aerosolü sabit bir hızla oluşturmakta ve aerosolün
  yaklaşık %60’ı ekspiryum sırasında boşa gitmektedir.
  Bu nebülizatörlerde uygun nebülizasyon süresi ve çıkış özellikleri elde etmek için
  6 L/dk’nın üzerinde yüksek basınçlı hava akımları gerekmektedir.
  2 – Ultrasonik Nebulizatörler
  Ultrasonik nebülizatörler, bir aerosol içeren kendinden elektrikli cihazlardır
  ve içindeki sıvıyı titreştirerek küçük partiküllere ayırır. İçi su dolu bir kabın alt kısmına yerleştirilmiş piezoelektrik
  kristalin vibrasyonu ile yüksek frekanslı (0.8-3 MHz) ultrasonik dalgalar oluşur.
  bir aerosol içeren kendindenelektrikli cihazlardır ve içindeki sıvıyı titreştirerek küçük partiküllere ayırır.
  İçi su dolu bir kabın alt kısmına yerlerleştirilmiş piezoelektrik kristalin
  vibrasyonu ile yüksek frekanslı (0.8-3 MHz) ultrasonik dalgalar oluflur.
  Frekans arttıkça partikül çapı küçülmektedir.
  Frekans 5 MHz’den fazla olduğunda sıvı ısınabilir ve ilacı olumsuz etkileyebilir.
  Kabın üst kısımında suyla temas halinde bulunan taflıyıcı içindeki terapötik solüsyonda
  ultrasonik dalgaların etkisiyle türbülans olur, bu da sıvının yüzeyinde
  0.3 mikron ile 10 mikron arası sıvı taneciklerini oluşturur.
  Buraya dolan hava akımı, bu sıvı taneciklerini aerosol şeklinde dolaştırır.
  NEBÜLİZATÖR KULLANIMI
  1. Hasta pozisyonu: Hasta nebülizatörünü kullanırken oturur pozisyonda olmalıdır.
  2. Solunum paterni: Nebülizasyon sırasında hasta normal tidal volümde solunum yapmalıdır.
  Derin ve hızlı inspiryum yapıldığında ilacın önemli birkısmı orofarenkste depolanıp kalmaktadır.
  Derinnefes alıp tutmanın anlamlı bir terapötik katkı sağlamadığı bildirilmiştir.
  3. Nebülizasyon süresi: Nebülizasyon süresi, nebülizatöre giren hava akım hızına,
  ilacın ve nebülizatörün özelliklerine göre değişmektedir.
  Bronkodilatatör ilaçlar için ideal nebülizasyon süresi 5-10dakikadır.
  Nebülizasyonu bitirmek için cihazın içinin tamamen kurumasını beklemenin tedaviyeönemli bir katkısı olmamaktadır.
  Nebülizasyon sonunda cihazın dizaynına göre her nebülizatörüniçerisinde belirli oranda rezidüel sıvı kalmaktadır.
  Bu rezidüel volüme yaklaşıldığında nebülizatördenbir cızırtı sesi gelmeye başlar.
  Bu ses duyulduktansonra 1 dakika daha nebülizasyon yapılıp işlemsonlandırılmalıdır.
  Rezidüel sıvının konsantrasyonu arttığı ve ısı kaybına bağlı olarak (yaklaşık 10°C) viskozitesi azaldığı
  için nebülizasyonu güçleşmekte ve partikül çapı artmaktadır.
  O nedenle içerideki sıvıyı tamamen kurutuncaya kadar nebülizasyona devam
  etmenin tedaviye anlamlı bir katkısı olmadığı gibi süreyi uzatarak hastanın tedaviye uyumunuda bozmaktadır.
  4. Nebülizasyon bittikten sonra cihazda kalan rezidüel sıvı boşaltılmalıdır.
  Aksi takdirde ilaç kristalize olarak jetin kanallarını tıkayabilmektedir
  NEBÜLİZATÖRÜN TEMİZLİĞİ
  Günümüzde tek hasta kullanımlık nebülizatörlerönerilmektedir.
  Kompressörler ortak kullanılabilir, ancak her hastanın kendisine özel nebülizatörü olmalıdır.
  Nebülizatör günde en az 1 kez ılık deterjanlı suyla yıkanmalıdır.
  Aradaki hortum kesinliklesuya sokulmamalıdır.
  Yıkanacağı zaman nebülizatörün tüm parçaları ayrılmalıdır.
  Yıkama işlemi yapıldıktan sonra parçalar ayrı olarak spontan kurumaya bırakılmalıdır.
  Tekrar kullanılacağı zaman elleriyice yıkandıktan sonra parçalar birleştirilmeli ve kullanmadan önce 1-2 saniye boş olarak çalıştırılmalıdır.
  Eğer antibiyotik vermek için nebülizatör kullanılıyorsa her kullanımdan sonra yıkanmalı ve her 30kullanımdan sonra 5-10 dakika kaynatılmalıdır.
  NEBÜLİZATÖRÜN BAKIMI
  1. Tek hasta kullanımlık nebülizatörler maske veya ağızlıklarıyla birlikte 3 ayda bir değiştirilmelidir.
  2. Nebülizatör filtresi renk değişikliği olduğu zaman değiştirilmelidir.
  3. Kompressörün basınç ve güç kontrolü 6 ayda bir genel bakım ise yılda 1 kez yapılmalıdır.
  İDEAL NEBÜLİZATÖRÜN ÖZELLİKLERİ
  1. Kompressör akım hızı 6-8 L/dakika olmalı ve 0.7 – 2 bar basınçta çalışmalıdır.
  2. Üretilen aerosoldeki 5 µm’den küçük partiküllerin oranı yüksek olmalıdır
  (aerosolün en az %50’sini 5 µm’den küçük partiküller oluşturmalıdır).
  3. Nebülizasyon kısa sürmelidir (bronkodilatatörleriçin bu süre 5-10 dakikadır).
  4. Yüksek “output”lu olmalıdır.
  5. Az elektrik harcamalıdır.
  6. Küçük ve taşınabilir olmalıdır.
  7. Parça sayısı az, montajı kolay olmalıdır.
  Parça sayısı arttıkça montaj güçleşmekte ve küçük çocuklarda bu parçaların aspire edilme riski artmaktadır.
  8. Ucuz ve dayanıklı olmalıdır
  Aksesuarlar:
  * Ağızlık
  * 1 yetişkin ve 1 çocuk maskesi
  * 5 adet ilaç haznesi
  * 2 adet esneyebilir hortum
  * 2 adet hortum adaptörü

   

  Medikal Blog Whatsap Medikal Blog Whatsap

  Ürün stoklarımızda mevcut olup, firmamıza uğrayarak ürünü tedarik edebilirsiniz, adres belirtirseniz ürün adresinize gün içinde kargoya verilir.
  Ürünlerimiz Fotoğraflarda Görüldüğü gibi %100 Orjinal, UBB Barkodlu,Faturalı ve 1. Kalitedir.
  Firmamızdan talep etmiş olduğunuz ürünler Aras kargo olarak gönderimi yapılır.
  Kargo Paket gizliliği vardır. Kargo Paketinde kesinlikle iletişim bilginiz dışında farklı bir açıklama bulunmaz. Satışta olan ürünlerimizin %95 stoklarımızda mevcut olup, Mağaza ürünleri olduğu için ürün kalmaması durumunda size bilgi verilecektir. Olası stok problemleri için şimdiden anlayışınıza teşekkür ederiz. iade ve değişim için bizimle iletişime geçin. İade kriteri ambalajı bozulmamış ve tekrar satılabilir durumda olmalıdır.

  Sağlık Bakanlığı 15.05.2014 tarihli 29001 sayılı Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği doğrultusunda, “Medikal Ürünlerin internet aracılığı ile satışı durdurulmuştur”. İnternet sitemizde bulunan ve tanıtımını yapmış olduğumuz ürünlerin tamamı, bayisi olduğumuz ve yetkilendirilmiş olduğumuz firmaların ve Türkiye distribütörlerinin, ürünlerinin satışına firmamızın mağazasında devam etmektedir. Sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek için; Sağlık Bakanlığı ve Tıbbi Cihaz Kurumu izni ile yetkili, Sorumlu müdür, Satış ve Tanıtım Elemanlarımız; soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgilerinden, sizlere yardımcı olacaktır.

  Anlayışınızdan ve firmamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

  Bize Yazın

 Medical ürünler iletişim

Möbelentsorgung Berlin

beylikdüzü escort Avrupa yakası escort Şişli escort Mecidiyeköy escort Taksim escort Beşiktaş escort Etiler escort Nişantaşı escort Ortaköy escort Levent escort Maslak escort Cihangir escort Çağlayan escort Fatih escort Kadıköy escort Aksaray escort Beyoğlu escort Kagıthane escort Florya escort Çapa escort berlin escort escort Dubai porno izle seks hikayeleri sex hikayeleri popads