Lenfödem Cihazı ve Lenfödem - Medikal Malzeme, Tıbbi Cihaz, MedikalblogMedikal Malzeme, Tıbbi Cihaz, Medikalblog

A wonderful sychronisation connected with hands and wrists, intellect in addition to internal is usually a desire for upscalerolex.to .

Anasayfa Lenfödem Cihazları Lenfödem Cihazı ve Lenfödem

 • Lenfödem Cihazı ve Lenfödem
  Ödem Tedavisinde Manuel ve Dijital Lenfödem Cihazları 
  Ürünlerimizden Morning Life WIC 2008S Manuel Sistemdir.
  4 kanallı manuel lenf ödem cihazı
  * Tek programla çalışır.
  * Dijital ekranı yoktur.
  * Basınç özelliğini göremez.
  * El ve ayakta kullanılabilir.
  * Cihaz üzerinde 2 düğme bulunmaktadır.
  Soldaki düğme, basınç ayarını ayarlar; sağdaki düğmede dakikasını ayarlar.
  Cihaz günde 5 seans kullanılır, seanslar 20 şer dakikadır.
  Sağdaki düğme 20 dakikaya ayarlanılır, 20 dakika sonra süre otomatik olarak bitmiş olur.
  * Yukarıda bulunan tüm açıklamalar, ürünle beraber verilen kullanma kılavuzunda ingilizce ve türkçe olarak belirtilmektedir.
  Sgk lenfödem kurum ödemesi
  Bütün lenf ödem cihazları için kurum ödemesi: 730 TL
  Kurum ödemesi alınabilmesi için ne yapılmalıdır?
  Raporu devlet hastanesi,üniversite hastaneleri veya eğitim hastanelerinden kalp ve damar, kardiyoloji bölümlerinden alabilir.
  3 kişilik doktor heyetinden heyet raporu alacak, ayrıyetten sintigrafi raporu ( el ve ayaktaki damara gelen kan basıncı ölçümü ) alacak, reçete alacak.
  Bur evraklarla SGK’ya gidip ürün talep edilir;
  SGK’nın elinde olmaması halinde, rapora elimizde yoktur yazısı ve kaşesi bastıktan sonra, ürünü bizden temin edebilirsiniz.
  Ürünümüz UBB kayıtlı olup, SGK 730 TL geri ödemelidir.
  Ödeme rapor sahibinin banka hesabına 45 gün içinde geçer.
  Firmamız ürün bedelini fatura keser ve faturanın üzerine
  UBB kayıtlı ürün barkodunu yapıştırır.
  Yetki belgesi, garanti belgesi ve taahhütnamede evraklarla beraber müşteriye teslim edilir.
  Menşei : Kore
  Morning Life WIC2008S
  Manuel 4 Kanallı lenf drenaj cihazı

  morning-life-lenf-odem-cihazi
  Ürünlerimizden Morning Life Plus WIC2008 Dijital sistemdir.
  4 kanallı dijital lenf ödem cihazı
  Ürün Özellikleri:
  * Üç programla çalışır
  * Dijital ekran göstergelidir.
  * Dakika göstergelidir.
  * Basınç özelliğini görür.
  * El ve ayakta kullanılabilir.
  * A,B,C modu vardır. A modunda bacak ve kolu 4 bölüme ayırıp,  ayak kısmından başlayıp üst kasığa kadar bölgesel olarak sıra sıra basınç uygular.
  B modunda da ayaktan başlayıp kasığa kadar basıncı hiç bırakmayıp üst kasığa kadar parça parça basınç uygular.
  C modunda manşon, aynı anda şişer ve aynı anda iner.
  Kullanıcı hangi programda rahat ederse o programı kullanabilir.
  * Bu işlemleri LCD dokunmatik ekranla gerçekleştirir.
  * Cihaz üzerinde 2 düğme bulunmaktadır. Soldaki düğme, basınç ayarını ayarlar; sağdaki düğmede dakikasını ayarlar. Cihaz günde 5 seans kullanılır, seanslar 20 şer dakikadır.
  Sağdaki düğme 20 dakikaya ayarlanılır, 20 dakika sonra süre otomatik olarak bitmiş olur.
  * Yukarıda bulunan tüm açıklamalar, ürünle beraber verilen kullanma kılavuzunda ingilizce ve türkçe olarak belirtilmektedir.
  6 Kanallı lenf ödem cihazı klinik tip geçer, manuel ve dijital olarak ayrılır.
  Yukardaki özellikler de bu cihazlar için geçerlidir.
  * Ürünlerimiz imalat ve fabrika hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.
  * 10 yıl parça garantisi verilmektedir.
  * Ürün kutu ölçüleri: 26*42*33 cm05
  * Ürün garanti ve belgeleri ISO14001/ISO9001/ISO13485 CE1023/FDA/SFDA belgelerine sahiptir.
  Morning Life Plus WIC2008 

  Lenfodem-kompresyon-cihazi-fiyati
  Lenfödem
  Lenfödem Nedir?
  Lenfödem Nasıl Oluşur?
  Lenfödem Belirtileri
  Lenfödem Tanı Yöntemleri
  Lenfödem Tedavi Seçenekleri
  Kimler  Lenfödem Risk Altındadır?
  Lenfödemin Komplikasyonları
  Önleyici Tedbirler Nelerdir?
  Aralıklı Basınç Uygulamasının Önemi
  Lenfödem, lenfatik (akkan) sistemdeki bozukluktan dolayı dokulardaki lenf sıvısının boşaltılamaması sonucu dokularda birikmesi nedeniyle, ilgili vücut bölgesinin (genellikle bacaklar ve kollar) şişmesidir.
  İki çeşit lenfödem vardır.Primer (birincil) lenfödem lenf sisteminin genetik olarak bozuk olmasından kaynakalanır.
  (lenf damarları doğuştan az gelişmiştir veya hiç yoktur).
  Sekonder (ikincil) lenfödem ise lenf sisteminin cerrahi, radyasyon tedavisi, felç, enfeksiyon ve çeşitli iltihabi durumlar veya diğer bazı sebeplerle hasarlanmasından veya kesintiye uğramasından kaynaklanır.
  Parazitlerin neden olduğu filariazis ve meme kanserinin tedavisinde uygulanan ameliyat ve radyasyon tedavisi sonucu gelişen lenfödemler sekonder lenfödeme örnektir.
  Lenfatik sistemin işlevi
  Lenfatik sistem, dolaşım sisteminin iki ana bileşeni olan atardamar ve toplardamar sisteminden farklı olarak dokulardaki lenf sıvısını taşır.
  Lenf sıvısının 4 bileşeni vardır:
  Protein, su, ölü hücreler ve toksinler, ve bazı yağlar.
  Kanda bulunana protein miktarının yaklaşık yarısı ve kan akımından sızan 1-2 litre su lenfatik sistem vasıtasıyla kan dolaşımına geri döndürülür.
  Lenfatik sistem bu sıvıyı yeniden kan dolaşımına taşıyamazsa sıvı dokularda (örneğin bacaklarda ve kollarda) birikir ve bu da şişkinliğe neden olur. Vücudun çeşitli bölgelerinde (örneğin kasıklarda ve koltuk altlarında), lenf sıvısının akım yolu üzerinde bulunan lenf bezleri bir filtre görevi yaparak lenf sıvısının kana karışmasından önce ölü hücreleri, kanser hücrelerini, bakterileri ve toksinleri süzer ve temizler.
  Lenfödem nasıl oluşur?
  Lenfatik sistem, doğuştan anormal olarak gelişmişse veya sonradan hasarlanırsa ve kesintiye uğrarsa proteinden zengin sıvı dokularda birikerek uzun süreli şişliğe neden olur. Bu da ilgili vücut bölgesinde damar büyüklüğü ve miktarında artışa ve dolayısıyla kan akımında artışa neden olur.
  Bölgede biriken proteinden zengin sıvı, artmış kan akımından kaynaklanan ısı artışı ile birlikte bakterilerin üremesine bir ortam oluşturarak ciddi bir problem olan enfeksiyona zemin hazırlar.
  Bu enfeksiyonlar da lenfatik sisteme ilave bir yük oluşturarak durumu daha da kötüleştirir.
  Lenfödemin belirtileri
  Lenfödemin en sık karşılaşılan belirtisi tutulan bölgede gerginlik ve şişliktir.
  Bu bulgular genellikle taraflıdır ve asimetriktir. Diğer bir belirti ise eklemlerde hareket kısıtlılığı ve ağrıdır; bazen yanlışlıkla artrit (eklem iltihabı) tanısı konulur.
  Lenfödemin belirtileri 3 evre halinde tedricen ilerler.
  Evre 1 geriye dönebilir lenfödemdir.
  Bu evrede şişmiş olan kol veya bacak basitçe yukarı kaldırmakla bir süre sonra genellikle ödem ortadan kalkar.
  Ayrıca deri üzerine bastırmakla çukur oluşur.
  Evre 2 kendiliğinden geri dönemeyen lenfödemdir.
  Bu evrede deride fibröz dokuda artış ve ilerleyici katılaşma vardır.
  Sık enfeksiyonlar ve şişlikte artma olabilir.
  Üzerine bastırıldığında deride çukur oluşmaz.
  Bu evrede ilgili uzvun basitçe yukarı kaldırılmasıyla ödem gerilemez.
  Evre 3 elefantiazis (fil hastalığı) olarak adlandırılır.
  Bu son evrede kol veya bacak bir sütun halini alır ve örneğin diz eklemi bacağın diğer kısımlarından ayırt edilemez.
  Derinin daha fazla katılaşmasıyla büyük deri katlantıları oluşur.
  Lenfödemde tedavi seçenekleri
  Günümüzde lenfödemi tamamen tedavi eden bir yöntem bulunmamaktadır.
  Ancak bazı tedavilerle lenfödemin ilerlemesi durdurulabilir veya geciktirilebilir.
  İleri evredeki lenfödemlerde nadiren ameliyat yapılabilir.
  Ancak ameliyat yapılsa bile diğer ilaç ve fizik tedavi yöntemlerinin mutlaka uygulanmağa devam edilmesi gerekir. Ameliyat, hafif ve orta derecede belirtileri olan lenfödemlerde uygulanan bir yöntem değildir.
  Ameliyat dışı tedaviler daha az komplikasyona neden olur ve belirtilerde daha fazla iyileşme sağlar.
  Enfeksiyonlar, lenfödemin belirtilerini ağırlaştırabildiği için sık enfeksiyon gelişen hastalarda riski azaltmak amacıyla antibiyotikler kullanılabilir.
  Ayrca, dokularda aşırı biriken proteinin uzaklaştırılmasına yardımcı olarak ödemin çözülmesini kolaylaştıran çeşitli ilaçlar kullanılabilir.
  Lenfödem tedavisinde en çok kabul gören yöntem kompleks fizik tedavidir (KFT).
  Bu tedavi 4 bileşenden oluşur. KFT’nin ilk bileşeni el masajı ile lenf sıvısının dokulardan uzaklaştırılmasıdır. (manuel lenfatik drenaj=MLD).
  Lenf akımını sağlamak için her gün el ile nazik masajlar ve ya fizyoterapi yapılır.
  KFT’nin ikinci bileşeni kompresyon (dışarıdan basınç) tedavisidir ve her bir MLD seansından sonra kol veya bacağın sıkıca sarılmasıyla lenf sıvısının dokuda yeniden birikmesini önler.
  Ödemde en fazla gerileme sağlandıktan sonra ( bazen 1 ay süreyle her gün
  MLD uygulayarak ) kol ve bacağa tam uyan özel bir basınçlı sargı veya varis çorabı uygulanır.
  KFT’nin son iki bileşeni ise titiz bir cilt bakımı ve eksersizlerdir.
  Günlük eksersizlerin amacı kas tonusunu iyileştirmek ve lenf akımına yardımcı olmaktır.
  Eksersizler sırasında basınçlı sargı veya varis çorabı uygulanmalıdır.
  Pnömatik Komresyonunun Lenfödem Tedavisindeki yeri
  Kol veya bacağın etrafını saran hava yastıklarının bir pompa aracılığıyla
  şişirilerek uygulanan pnömatik kompresyon tedavisinde, biriken lenf sıvısını,

  dışarıdan basınç uygulamak suretiyle dokulardan uzaklaştırıp dolaşıma katmak amaçlanmaktadır.

  İki çeşit pnömatik kompresyon cihazı vardır:
  1.Segmental (sequential=ardışık, çok-odacıklı) olan türünde kol ve bacağın çeşitli bölgelerine sarılan hava yastıkları en uçtakinden en merkezde olana doğru sırasyla şişirilir. Gelişmiş modellerde odacıklardaki basınç farklı düzeylerdedir. (en uçtakinde en fazla).

  2.Segmental olmayan (tek-odacıklı) türünde ise kol veya bacağı boyunca saran tek parça bir hava yastığı vardır ve şişirildiğinde bütün bölgelere basınç uygular.
  Segmental olanı daha etkilidir.
  Ev tipi pnömatik kompresyon cihazı
  Cihaz ve uygulama şekli
  Bazı pompalarda ise hava yerine civa kullanılmaktadır ve uygulanan basınçta uçtan merkeze doğru daha tedrici bir azalma sağlanmaktadır.
  Ancak bu tür kompresyon cihazları çok pahalıdır ve fazla yaygın değildir.
  Pnömatik kompresyon tedavisinin bazı komplikasyonları vardır:
  kasık bölgesinde lenfödeme yol açabilir, karşı bacakta lenfödeme yol açabilir, lenfatik sıvının hava yastıklarının kaplamadığı alanlara kaçmasına neden olabilir, ezilmelere ve ağrıya neden olabilir.
  Pnömatik kompresyon tedavisinin tek başına uygulanmayıp diğer yöntemlerle birlikte uygulanması önerilmektedir.
  Bu yöntemin uygulanmaması gereken bazı durumlar vardır:
  iki taraflı mastektomi, primer lenfödem, kasıkta lenfödem olması vs.
  Lenfödemin derecesi ilerledikçe pnömatik kompresyon tedavisine yanıt azalmaktadır.
  Muayehane tipi pnömatik kompresyon cihazı Cihaz ve uygulama şekli
  Lenfödem tanısı
  Hastaların yaklaşık %90’ında belirtiler ve muayene bulgularıyla tanı konulur.
  Geri kalan %10’unda ise belirtiler lenfödeme özel değildir ve tanıyı zorlaştırır.
  Gerekli hallerde tomografi veya MR ile lenf bezleri, ödem veya fibrozis görüntülenebilir.
  Normal işlev gören lenf damarlarına zarar verebilmesi riski nedeniyle günümüzde lenf damarlarının anjiografisi yapılmamaktadır.
  Pahalı bir yöntem olmakla birlikte lenfödem tanısında en güvenle kullanılan ve en çok kabul gören yöntem lenf sintigrafisidir.
  Lenfödemin görülme sıklığı Bütün dünyada 500 milyon lenfödem hastası olduğu tahmin edilmektedir.
  Primer lenfödem 6000’de bir görülür ve kadınlarda erkeklerden daha sıktır.
  Lenfödemin belirtileri nezaman ortaya cıkar?
  Hastaların çoğunda lenfödem sinsice başlar ve ilerler fakat aniden de belirtiler ortaya çıkabilir.
  Bir çok hasta başlangıçta hiç şişlik olmadığını veya az bir şişlik bulunduğunu ancak ayak burkulması, hafif bir enfeksiyon veya sinek ısırması gibi travmalardan sonra şişliğin hızla ilerlediğini iade etmektedir.
  Primer lenfödemde belirtiler doğumdan itibaren var olabileceği gibi (doğumsal lenfödem), ergenlik döneminde veya yetişkin çağda da ortaya çıkabilir.
  Lenfödem Komplikasyonları
  Lenf sıvısı dokulardan normal olarak uzaklaştırılamadığı için, hafif bir travma veya kaşınma sonucu deride oluşan sıyrıklardan deriye veya derialtı dokuya geçiş yolu bulan bakterilerin bir enfeksiyona yol açma olasılığı artar.
  Enfeksiyon, selülit adı verilen bir tabloya neden olur.
  Ne yazık ki her bir enfeksiyon atağı lenf damarlarında daha fazla hasara neden olur.
  Enfeksiyondan kaçınmak bu yüzden önemlidir.
  Çok nadiren, lenfödemin başlangıcında uzun yıllar sonra lenf damarlarından kaynaklanan bir kanser ortaya çıkabilir.
  Kozmetik problemler bazı hastalarda psikolojik sorunlara yol açabilir.
  Kimler lenf ödem riski taşırlar?
  Jinekolojik, melanom, prostat veya böbrek kanseri nedeniyle kasıklarındaki lenf bezleri ameliyatla çıkarılmış ve sıklıkla radyasyon tedavisi uygulanmış ola hastalarda bacaklarda; mastektomi (memenin çıkarılması) ameliyatına ek olarak koltuk altı lenf bezleri çıkarılmış ve genellikle radyasyon tedavisi uygulanmış olan hastalarda kollarda ameliyattan hemen sonra, birkaç ay sonra, birkaç yıl sonra veya yirmi yıl sonra lenfödem ortaya çıkabilir.
  Uygun bir eğitim ve bakımla lenfödem gelişmesi önlenebilir veya ortaya çıkması halinde kontrol altında tutulabilir.
  SGK Evrakları için lütfen bizimle irtibatta geciniz.
  İletişim için tel : 0216 405 28 28 

  Medikal Blog Whatsap Medikal Blog Whatsap

  Ürün stoklarımızda mevcut olup, firmamıza uğrayarak ürünü tedarik edebilirsiniz, adres belirtirseniz ürün adresinize gün içinde kargoya verilir.
  Ürünlerimiz Fotoğraflarda Görüldüğü gibi %100 Orjinal, UBB Barkodlu,Faturalı ve 1. Kalitedir.
  Firmamızdan talep etmiş olduğunuz ürünler Aras kargo olarak gönderimi yapılır.
  Kargo Paket gizliliği vardır. Kargo Paketinde kesinlikle iletişim bilginiz dışında farklı bir açıklama bulunmaz. Satışta olan ürünlerimizin %95 stoklarımızda mevcut olup, Mağaza ürünleri olduğu için ürün kalmaması durumunda size bilgi verilecektir. Olası stok problemleri için şimdiden anlayışınıza teşekkür ederiz. iade ve değişim için bizimle iletişime geçin. İade kriteri ambalajı bozulmamış ve tekrar satılabilir durumda olmalıdır.

  Sağlık Bakanlığı 15.05.2014 tarihli 29001 sayılı Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği doğrultusunda, “Medikal Ürünlerin internet aracılığı ile satışı durdurulmuştur”. İnternet sitemizde bulunan ve tanıtımını yapmış olduğumuz ürünlerin tamamı, bayisi olduğumuz ve yetkilendirilmiş olduğumuz firmaların ve Türkiye distribütörlerinin, ürünlerinin satışına firmamızın mağazasında devam etmektedir. Sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek için; Sağlık Bakanlığı ve Tıbbi Cihaz Kurumu izni ile yetkili, Sorumlu müdür, Satış ve Tanıtım Elemanlarımız; soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgilerinden, sizlere yardımcı olacaktır.

  Anlayışınızdan ve firmamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

  Bize Yazın

 Medical ürünler iletişim

Möbelentsorgung Berlin

beylikdüzü escort Avrupa yakası escort Şişli escort Mecidiyeköy escort Taksim escort Beşiktaş escort Etiler escort Nişantaşı escort Ortaköy escort Levent escort Maslak escort Cihangir escort Çağlayan escort Fatih escort Kadıköy escort Aksaray escort Beyoğlu escort Kagıthane escort Florya escort Çapa escort berlin escort escort Dubai porno izle seks hikayeleri sex hikayeleri popads