Sterilizasyon Nedir ? Dezenfeksiyon Nedir ? - Medikal Malzeme, Tıbbi Cihaz, MedikalblogMedikal Malzeme, Tıbbi Cihaz, Medikalblog

A wonderful sychronisation connected with hands and wrists, intellect in addition to internal is usually a desire for upscalerolex.to .

Anasayfa Sterilizatör - Otoklav Sterilizasyon Nedir ? Dezenfeksiyon Nedir ?

 • Sterilizasyon Nedir ? Dezenfeksiyon Nedir ?

  Sterilizasyon, genelde yoğun toksik kimyasallar (klor, formaldehit, glutar-aldehitler, vb.), Çok yüksek sıcaklık veya şiddetli radyasyon gibi sert yöntemlerle tüm mikroorganizmaların (patojenik olsun veya olmasın) sporlarının tamamının tahrip edilmesi. Sterilize edilmiş bir madde yaşamı herhangi bir biçimde destekleyemez.

  Dezenfeksiyon; giysilerde, sert yüzeylerde ve / veya yaralarda neredeyse tüm mikroorganizmaların (patojen olup olmamasına bakılmaksızın) kimyasal, ısı veya ultraviyole ışınlarla öldürüldüğü süreçtir. Örneğin, süt, pastörize sütten daha kararlı hale getirmek için, çoğu mikropu (mutlaka sporlarını değil) öldürmek için en az 10 saniye boyunca 100 ° C’ye kadar ısıtılarak dezenfekte edilir.

  Dezenfektanlar, dezenfeksiyon için kullanılan kimyasallardır. Dezenfektanlar yalnızca cansız nesnelerde kullanılmalıdır.

  Antiseptikler, cilt ve mukoza zararlılarının yüzeyindeki mikroorganizmaları öldürmek için canlı dokular üzerinde harici olarak kullanılan dezenfektanların hafif formlarıdır.

  Sterilizasyon Kullanım Alanları

  1. Cerrahi İşlemler İçin Sterilizasyon: Eldiven, önlük, cerrahi aletler, şırınga vb. Sterilize edilmelidir.

  2. Mikrobiyolojik çalışmalarda, steril bir koşulu muhafaza edilecek kültür ortamı, reaktifler ve ekipmanların hazırlanması gibi sterilizasyon.

  Yöntemlerin Sınıflandırılması
  Sterilizasyon ve dezenfeksiyon aşağıdaki yöntemlerle yapılır:
  (A). Fiziksel Faktörler
  1. Isı ile Sterilizasyon
  2. Radyasyon ile Sterilizasyon
  3. Filtrasyon ile Sterilizasyon

  (B). Kimyasal Faktörler
  Uygulamada, sterilizasyona tabi bazı yöntemler bulunmaktadır; bu, aslında 1/2 saat kaynama ve sporları öldürmeyecek pastörizasyon gibi sterilizasyon tanımını yerine getirmiyor.

  ISI İLE STERİLİZASYON

  Isı yöntemi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon için en hızlı ve etkili yöntemdir. Aşırı ısı, hücre proteinlerinin koagülasyonuyla etkilenir. Az miktarda ısı, metabolik reaksiyonları etkiler.
  Sterilizasyon, 100 ° C’nin üstünde ısıtılarak oluşur; Bu, bakteri sporlarının sarkmasını sağlar.
  Sıcak hava fırınında sıcak hava ile sterilizasyon ve otoklav ile sterilizasyon, laboratuarda kullanılan en yaygın iki yöntemdir.

  Isı ile Sterilizasyon Çeşitleri:
  A. Nemli Isı ile Sterilizasyon
  B. Kuru Isı ile Sterilizasyon

  A. Nemli Isı ile Sterilizasyon

  Nemli ısı, denatürasyon ve proteinin pıhtılaşması, DNA ipliklerinin kırılması ve hücre zarı işlevsel bütünlüğünün kaybedilmesiyle hareket eder.

  (I). 100 ° C’de sterilizasyon

  1. Kaynatma Yöntemi. Su banyosunda 100 ° C’de 30 dakika kaynatılır. Şırınga, kauçuk ürünler ve cerrahi aletler bu yöntemle sterilize edilebilir.Tüm bakteriler ve bazı sporlar öldürülür. Dezenfeksiyona yol açar.

  2. Buharda pişirme. Buhar (100 ° C), aynı sıcaklıkta kuraklığa göre daha etkilidir:

  (a) Bakteri, nemli ısıya karşı daha hassastır,

  (b) Buhar daha nüfuz eden bir güce sahiptir,

  (c) Yoğunlaşma esnasında daha fazla ısı çekildiğinden buharın daha fazla sterilizasyon gücü vardır.

  Buhar Sterilizatörü

  Normal atmosferik basınç altında, yani ekstra basınç olmadan, 100 ° C’de çalışır. 100 ° C’nin üzerindeki bir sıcaklıkta hasar görmüş sterilize ortamlar için idealdir. Metalik bir tekne, bir tanesi kaynar suyun üstünde 2 delikli diyaframa (Raflar), diğeri zeminin yaklaşık 4 ” üstünde metalik bir kaptır Su elektrik, gaz veya ocak ile kaynatılır Buhar geçer Çatıda küçük bir açıklık var Sterilizasyon iki yöntem ile yapılır:

  (A) 1/2 saat boyunca Tek Pozlama. Dezenfeksiyona yol açar.

  (B) Tüylenme (Kesirli Sterilizasyon). Şeker, süt, jelatin içeren ısıya dayanıklı ortamlar bu yöntemle sterilize edilebilir. 100 ° C’de buharlaştırma, buhar sterilizatöründe 20 dakika boyunca sürdürülür ve bunu takiben gece boyunca 37 ° C’de inkübe edilir. Bu işlem, birbirini izleyen iki gün boyunca tekrarlanır. Bu, ‘buğulama’ 3 ardışık gün boyunca yapılır. Varsa, sporlar inkübasyon esnasında vejetatif bakterilere çimlenir ve ikinci ve üçüncü günlerde buğulanırken yok edilir. Sterilizasyona yol açar.

  II. 100 ° C’nin üzerindeki sterilizasyon: Otoklavlama

  Otoklav en yaygın sterilizasyon yöntemlerinden biridir. Prensip: Bu yöntemde sterilizasyon basınç altındaki buharla yapılır. Otoklavda 100 ° C’nin üzerindeki sıcaklıklarda buharla pişirme işlemi yapılır. Kaynama sıcaklığı çevredeki atmosfer basıncına bağlıdır. Daha yüksek basınç uygulayarak daha yüksek bir buhar ısısı elde edilir. Otoklav kapatıldığında ve hava geçirmez hale getirildiğinde ve su kaynar hale geldiğinde, iç basınçlar artar ve su şimdi 100 ° C’nin üzerinde kaynar. 15 inç basınçta 121 ° C sıcaklık elde edilir. Sporları öldürmek için sterilizasyon için 15 dakika bekletilir. Basınçlı tencere gibi çalışır.

  ‘Sterilizasyon tutma süresi’, otoklavdaki tüm yükün maruz kalmasını gerektirdiği zamandır.

  Otoklav metalik silindirik bir tekne. Kapağın üzerinde şunlar bulunur: (1) basıncı gösteren bir gösterge, (2) istenen herhangi bir basınca dayanacak şekilde ayarlanabilen bir emniyet valfi ve (3) basıncı boşaltmak için bir durdurma musluğu. Delikli bir diyafram ile donatılmıştır. Diyaframın altına su konur ve alttan elektrik, gaz veya ocak ile ısıtılır. Otoklavın çalışması. (A) Malzemeleri yerleştirin, (b) Kapağı kapatın. Stopcock’u açık bırakın, (c) Emniyet ventilini istenen basınca ayarlayın, (d) Otoklavı ısıtın. Hava zorla dışarı atılır ve sonunda buhar musluğu doldurur, (e) musluğu kapatır. Emniyet ventili açıldığında ve aşırı buhar kaçtığında, iç basınç ayarlanan seviyeye ulaşana kadar yükselir (f) 15 dakika boyunca tutun, (g) Isıtma işlemini durdurun, (h) Otoklavı 100 ° C’nin altına soğutun, (i) Kokuyu otoklava hava girmesini sağlamak için yavaşça açın.

  Verimlilik için Otoklavın Kontrol Edilmesi Gereken Yöntemler:
  (I) Bacillus stearothermophilus’un sporları kullanılır. Sporlar 12 ° C’ye kadar 121 ° C sıcaklığa dayanıklıdır. Bu bakterileri ihtiva eden şeritler, otoklavlandığı materyal ile birlikte verilir. Şeritler canlı sporlar için 50 ° C ile 60 ° C arasında kültürlenir. Sporlar öldürülürse otoklav düzgün çalışıyor demektir.
  (II) Otomatik İzleme Sistemi.

  III. 100 ° C’nin altındaki Sterilizasyon

  1. Pastörize etme. Pastörizasyon, sütün rengini, lezzetini ve besleyici değerini değiştirmeden sütte mevcut olan patojen bakterileri öldürmek için sütun bu dereceye kadar ısıtılmasıdır. Sütün içinde Mycobacterium bovis, Salmonella türleri, Escherichia coli ve Brucella türleri mevcut olabilir. Sütü sterilize etmez, sporlar da dahil olmak üzere birçok canlı yok edilmez ..

  Pastörizasyon Yöntemleri
  (I) Flaş Metodu. “Yüksek sıcaklık-kısa zaman yöntemidir”. Isıtma 72 ° C’de 15 saniye yapılır.
  (Ii) Holding Yöntemi. Isıtma 63 ° C ile 66 ° C arasında 30 dakika süreyle yapılır.

  2. Koyulaşma. Koyulaşma 75 ° C ila 80 ° C arasında yapılır. İnspasasyon, pıhtılaşma sıcaklığı altında olduğu için proteinin pıhtılaşması olmadan sertleştirilmesi anlamına gelir. Serum veya yumurta içeren besiyeri, birbirini izleyen 3 gün boyunca ısıtılarak sterilize edilir.

  B. Kuru Isıyla Sterilizasyon

  Mekanizmalar:

  (1) Protein denatürasyonu, (2) Oksidatif hasar, (3) Yüksek elektrolitin toksik etkisi (su yokluğunda).

  160 ° C’de kuru sıcaklık (en dirençli sporları öldürmek için bir saat boyunca sıcaklık tutulması gerekir). Makaleler kuru kalır. Bozulabilecek giysiler için uygun değildir.

  1. Kırmızı Isı ile Sterilizasyon

  Mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan tel döngüler, bunsen ocak veya pelet lambası alevinde ‘kırmızıya’ ısıtılarak sterilize edilir. Sıcaklık 100 ° C’nin üstünde. Sterilizasyona yol açar.

  2. Kızartma ile Sterilizasyon

  Makale kızarmaya, örneğin kızarmaya sıcak kalmasına izin verilmeden alevden geçirilir. Neşter. Sterilizasyona neden olmak için sıcaklık yüksek değildir.

  3. Sıcak Hava ile Sterilizasyon

  Sterilizasyon için kullanılan en yaygın yöntemlerden biridir. Cam ürünleri, svap çubukları, cam şırınga, toz ve yağlı maddeler sıcak hava fırınında steril edilir. Sterilizasyon için, bir saat boyunca 160 ° C’lik bir sıcaklık muhafaza edilir (bekletilir). Bu sıcaklıkta sporlar ölürler. Sterilizasyona yol açar.

  Sıcak Hava Fırını, çift metalik duvarlara ve bir kapağa sahip bir cihazdır. Bu duvarlar arasında hava boşluğu var. Cihaz alt kısımdaki elektrik veya gaz ile ısıtılır. Isıtma işleminde, taban havası sıcaklaşır ve iki duvar arasında aşağıdan yukarı doğru geçer ve daha sonra cihazın Me üstündeki deliklerden iç hazne içine geçer. 160 ° C’lik sabit bir sıcaklığı korumak için bir termostat takılmıştır.

  Medikal Blog Whatsap Medikal Blog Whatsap

  Ürün stoklarımızda mevcut olup, firmamıza uğrayarak ürünü tedarik edebilirsiniz, adres belirtirseniz ürün adresinize gün içinde kargoya verilir.
  Ürünlerimiz Fotoğraflarda Görüldüğü gibi %100 Orjinal, UBB Barkodlu,Faturalı ve 1. Kalitedir.
  Firmamızdan talep etmiş olduğunuz ürünler Aras kargo olarak gönderimi yapılır.
  Kargo Paket gizliliği vardır. Kargo Paketinde kesinlikle iletişim bilginiz dışında farklı bir açıklama bulunmaz. Satışta olan ürünlerimizin %95 stoklarımızda mevcut olup, Mağaza ürünleri olduğu için ürün kalmaması durumunda size bilgi verilecektir. Olası stok problemleri için şimdiden anlayışınıza teşekkür ederiz. iade ve değişim için bizimle iletişime geçin. İade kriteri ambalajı bozulmamış ve tekrar satılabilir durumda olmalıdır.

  Sağlık Bakanlığı 15.05.2014 tarihli 29001 sayılı Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği doğrultusunda, “Medikal Ürünlerin internet aracılığı ile satışı durdurulmuştur”. İnternet sitemizde bulunan ve tanıtımını yapmış olduğumuz ürünlerin tamamı, bayisi olduğumuz ve yetkilendirilmiş olduğumuz firmaların ve Türkiye distribütörlerinin, ürünlerinin satışına firmamızın mağazasında devam etmektedir. Sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek için; Sağlık Bakanlığı ve Tıbbi Cihaz Kurumu izni ile yetkili, Sorumlu müdür, Satış ve Tanıtım Elemanlarımız; soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgilerinden, sizlere yardımcı olacaktır.

  Anlayışınızdan ve firmamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

  Bize Yazın

 Medical ürünler iletişim

Möbelentsorgung Berlin

beylikdüzü escort Avrupa yakası escort Şişli escort Mecidiyeköy escort Taksim escort Beşiktaş escort Etiler escort Nişantaşı escort Ortaköy escort Levent escort Maslak escort Cihangir escort Çağlayan escort Fatih escort Kadıköy escort Aksaray escort Beyoğlu escort Kagıthane escort Florya escort Çapa escort berlin escort escort Dubai porno izle seks hikayeleri sex hikayeleri popads